Řízením městské policie bude pověřen Peter Horváth

Upraveno: 20.11.2019
Horvath, který pracoval v minulosti jako vedoucí oddělení a později jako zástupce ředitele Městské policie Olomouc, začne funkci ředitele MP Opava vykonávat nejdříve 20. října poté, co získá potřebné osvědčení.

Foto: Josef Gabzdyl

Poté, co zastupitelé v červnu odvolali z funkce ředitele Městské policie Pavla Šuranského, vypsalo město na tuto pozici výběrové řízení. Do konkurzu se přihlásili čtyři uchazeči, kteří absolvovali psychologické a zátěžové testy a pohovory.

Komise, jejímž předsedou byl primátor města Radim Křupala, se pak jednomyslně shodla na výběru sedmačtyřicetilitého Petera Horvátha, toto rozhodnutí schválili na svém zasedání 19. září i zastupitelé. Horváth pracoval od roku 2003 v řadách Městské policie Olomouc, od roku 2006 jako vedoucí oddělení a od roku 2009 jako zástupce ředitele. K 31. prosinci loňského roku však z řad strážníků odešel a nastoupil na odbor dopravy Magistrátu města Olomouce. Jeho osvědčení strážníka tedy skončilo, pověřen řízením Městské policie Opava může být proto až po získání osvědčení nového. To by mělo nastat ke dni 20. října po absolvování prolongačního kurzu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí