Rozpočet fondu dopravy byl schválen

Upraveno: 18.03.2022

        

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 14. schůzi dne 10. března 2022 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021. Svým usnesením č. 138 tento rozpočet přijala.

Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou na rok 2022 zajištěny finanční prostředky na výstavbu a přípravu klíčových dopravních staveb v Moravskoslezském kraji.

Schválený rozpočet Státní fond dopravní infrastruktury oficiálně zveřejnil dne 17. 03. 2022.

Ke stažení:

A. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 – textová část

B. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024 – tabulková část

C. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 138 ze dne 10. 03. 2022 k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 a střednědobému výhledu na roky 2023 a 2024 /sněmovní tisk 152/

 

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.: 553 756 402
GSM: 604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Ke stažení