Rozpočet fondu dopravy definitivně schválen

Upraveno: 03.02.2020
Poslanecká sněmovna schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Počítá se stavbou silnic jako je Prodloužená Rudná či východní část severního obchvatu Opavy.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém 53. zasedání dne 7. prosince 2016 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Svým usnesením č. 1453 tento rozpočet přijala. Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na klíčové stavby v Moravskoslezském kraji. Jedná se například o dálniční přivaděč Prodloužená Rudná, východní část severního obchvatu Opavy nebo severovýchodního obchvatu Krnova. Ve schváleném rozpočtu dopravního fondu jsou rovněž vyčleněny finance na pokračování výstavby souboru tzv. „třineckých“ staveb na silnici I/11. Jde o mimo jiné úseky „Nebory-Oldřichovice“ a „Oldřichovice-Bystřice“. Dále jsou vyčleněny finanční prostředky na dlouho očekávaný obchvat Frýdku-Místku a silnici I/68 Třanovice - Nebory. Rozpočet dopravního fondu pro příští rok zahrnuje také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části našeho regionu. Jde mimo jiné o západní část severního obchvatu Opavy, obchvat Bruntálu či přeložku silnice I/45 v souvislosti s výstavbou přehrady v Nových Heřminovech.

Ing. Martin Dostál
tajemník  Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Tel:     +420 553 756 402
GSM:   +420 604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz