Rozpočet fondu dopravy v příštím roce umožní financování klíčových dopravních staveb v regionu

Upraveno: 20.02.2020

Česká vláda minulý týden ve středu schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a jeho střednědobý výhled na léta 2015 a 2016. Jeho další osud však bude v rukou nově zvolené poslanecké sněmovny, která vzejde z říjnových předčasných voleb.

Rozpočet fondu dopravy v příštím roce umožňuje pokračování výstavby řady klíčových dopravních staveb v západní části Moravskoslezského kraje. „Čísla, která máme k jednotlivým stavbám k dispozici jsou pro mne, oproti minulým letům, velmi příjemným překvapením,“ říká předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a první náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SZ).

Jaká vypadá schválené financování konkrétně?

Dálniční přivaděč „Prodloužená Rudná“ bude, na rozdíl od předchozích návrhů rozpočtu, financován z evropských fondů. Pro tuto stavbu se pro rok 2014 počítá s částkou 1,382 miliardy korun.

Výstavba navazujícího úseku jedenáctky u Mokrých Lazců bude plynule pokračovat. V příštím roce na ni bude uvolněna částka 1,460 miliardy korun.

„Jsem ráda, že se naše úsilí vybudovat kvalitní dopravní infrastrukturu v západní části našeho kraje konečně naplňuje. Děkuji všem, kteří nám v našem úsilí pomáhali a stále nás podporují,“ doplňuje místopředsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Rozpočet fondu dopravy pamatuje také na finanční prostředky na přípravu staveb. „Jedná se o obchvaty Opavy a Krnova. Na východní a západní část severního obchvatu Opavy bude uvolněna celkem částka 19 miliónů korun, na krnovský obchvat pak 15 miliónů korun“, dodává tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

V uplynulých dnech se významně změnil postoj ministerstva dopravy týkající se zahájení výstavby východní části severního obchvatu Opavy. „Na zahájení výstavby této stavby je vyčleněno na příští rok 146 miliónů korun. Počítá se s financováním z fondů Evropské unie,“ říká Martin Dostál.

Podle vyjádření zástupců Sdružení však musí bez problémů proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby. „Soutěžit podle stávajících zákonů je časově i administrativně velmi náročné. Snad vše bude probíhat podle plánů státu a příští rok se severní obchvat Opavy začne konečně stavět,“ říká předsedkyně Sdružení Pavla Brady.

Před Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 je však stále hodně práce.

Stát musí neprodleně zahájit výstavbu krnovského obchvatu. Dále se musí vyřešit problematika jedenáctky v Komárově a Nových Sedlicích, na silnici I/57 se pak jedná o obchvaty Města Albrechtic a Skrochovic.

Velkou výzvou pro Sdružení i nadále zůstává zařazení silničního tahu I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krrnovem a Bartultovicemi do globální sítě TEN-T.

Publikováno dne 11.10.2013