Rozpočet fondu dopravy na rok 2014 definitivně schválen

Upraveno: 21.02.2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém 4. zasedání dne 19. prosince 2013 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014. Svým usnesením č. 73 tento rozpočet přijala.

Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na klíčové stavby v Moravskoslezském kraji. V jeho západní části se jedná o stavbu silnice I/11 Mokré Lazce a jeho navazující úsek – dálniční přivaděč „Prodloužená Rudná“. Ve schváleném rozpočtu dopravního fondu jsou rovněž vyčleněny finance na zahájení východní části severního obchvatu Opavy.

Ve východní části Moravskoslezského kraje bude na jedenáctce zahájena výstavba dvou tzv. „třineckých“ staveb. Jde o mimo jiné úseky „Nebory-Oldřichovice“ a „Oldřichovice-Bystřice“.

Rozpočet dopravního fondu pro příští rok zahrnuje také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části našeho regionu. Jde mimo jiné o východní a západní část severního obchvatu Opavy nebo o obchvat Krnova či Bruntálu

 

Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Tel.: 553 756 402 GSM: 604 229 417 E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Publikováno dne 20.12.2013