Rozpočet fondu dopravy na rok 2014 schválen hospodářským výborem sněmovny

Upraveno: 21.02.2020

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém 2. zasedání dne 11. prosince 2013 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014. Svým usnesením č. 8 přijal navrhovaný rozpočet předložený českou vládou.

Pro Moravskoslezský kraj schválení rozpočtu fondu dopravy znamená, že v příštím roce bude plynule pokračovat výstavba jedenáctky u Mokrých Lazců. Tato stavba bude i nadále spolufinancována Evropskou unií, v rozpočtu fondu dopravy je na ni vyhrazena částka 1,460 miliardy korun.

Navazující dálniční přivaděč „Prodloužená Rudná“ bude mít k dispozici 1,382 miliardy korun, stát tuto stavbu plánuje spolufinancovat z evropských fondů.

Na zahájení realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“ bude k dispozici 146 miliónů korun. V současné době stát připravuje všechny nezbytné podklady pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla.

Ve východní části Moravskoslezského kraje budou na jedenáctce zahájena výstavba dvou tzv. „třineckých“ staveb. Jde o úseky „Nebory-Oldřichovice“ a „Oldřichovice-Bystřice“.

Rozpočet dopravního fondu uvolní v příštím roce také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v Moravskoslezském kraji.

Jde mimo jiné o východní část severního obchvatu Opavy, který obdrží 15 miliónů korun, stejný objem financí bude mít k dispozici také obchvat Krnova.

V neposlední řadě se pokračovat v projektové přípravě západní části severního obchvatu Opavy, na který budou uvolněny finanční prostředky ve výši 4 miliónů korun. Pozitivní zprávou je to, že stát je v případě nutnosti připraven přidat další peníze na přípravu této poslední etapy obchvatu našeho města.

Na definitivní schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Poslaneckou sněmovnou se zatím ještě čeká.

Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Tel.: 553 756 402 GSM: 604 229 417 E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Publikováno dne 13.12.2013