Rozpočet fondu dopravy na rok 2015 schválen Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny

Upraveno: 22.02.2020

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém 14. zasedání dne 19. listopadu 2014 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014. Svým usnesením č. 93 přijal navrhovaný rozpočet předložený českou vládou.

Pro Moravskoslezský kraj schválení rozpočtu fondu dopravy znamená, že v příštím roce bude finišovat výstavba jedenáctky u Mokrých Lazců. Tato stavba bude i nadále spolufinancována Evropskou unií, v rozpočtu fondu dopravy je na ni vyhrazena částka 636,482 miliónů korun.

Navazující dálniční přivaděč „Prodloužená Rudná“ bude mít k dispozici 1,711 miliardy korun, stát tuto stavbu plánuje spolufinancovat z evropských fondů, a to z nového Operačního programu Doprava 2014-2020.

V rozpočtu SFDI je také pamatováno na realizaci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“, na kterou bude k dispozici 492,858 miliónů korun. I u této stavby se počítá se zapojením fondů Evropské unie.

Naopak výhradně z národních zdrojů bude finančně kryto zahájení stavby „Silnice I/57 Krnov, severovýchodní obchvat“, na který bude uvolněno v příštím roce 50 miliónů korun.

Do východní části Moravskoslezského kraje poplynou finanční prostředky na výstavbu dvou tzv. „třineckých“ staveb. Jedná se o úseky „Nebory-Oldřichovice“ a „Oldřichovice-Bystřice“, na které bude uvolněno celkem 1,140 miliardy korun. Obě tyto stavby budou rovněž spolufinancovány z evropských zdrojů.

Rozpočet dopravního fondu uvolní v příštím roce také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v Moravskoslezském kraji.

Mimo jiné se bude pokračovat v projektové přípravě západní části severního obchvatu Opavy, na který budou uvolněny finanční prostředky ve výši tří miliónů korun. Pozitivní zprávou je to, že stát je v případě nutnosti připraven přidat další peníze na přípravu této poslední etapy obchvatu našeho města.

Na definitivní schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Poslaneckou sněmovnou se zatím ještě čeká.

 

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.:   553 756 402
GSM:  604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz