Rozpočet fondu dopravy schválen

Upraveno: 26.11.2019
Schválený rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury počítá se stavbou pro Opavsko důležitých silnic, jako je obchvat Opavy či prodloužená Rudná, či s přípravou stavby západní části severního obchvatu Opavy.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém 4. zasedání dne 19. prosince 2017 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018. Svým usnesením č. 68 tento rozpočet přijala. Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na klíčové dopravní stavby v Moravskoslezském kraji. Jedná se například o dálniční přivaděč Prodloužená Rudná, východní část severního obchvatu Opavy nebo severovýchodního obchvatu Krnova.

Ve schváleném rozpočtu dopravního fondu jsou rovněž vyčleněny finance na dokončení výstavby posledního úseku ze souboru tzv. „třineckých“ staveb na silnici I/68 Třanovice - Nebory. Dále jsou vyčleněny finanční prostředky na dlouho očekávaný obchvat Frýdku-Místku či obchvat Karviné.

Rozpočet dopravního fondu pro příští rok zahrnuje také finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části našeho regionu. Jde mimo jiné o západní část severního obchvatu Opavy, obchvat Bruntálu či přeložku silnice I/45 v souvislosti s výstavbou přehrady v Nových Heřminovech.

Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz

Rozpočet i s přílohami najdete v přiložených souborech.