Sběr nepotřebných vánočních stromků

Upraveno: 28.11.2019
Pracovníci technických služeb zahájili v prvním lednovém týdnu odvoz vyhozených vánočních stromků. Ty se mají odkládat na stanovištích kontejnerů na komunální odpad. Odvážet se budou až do počátku února.

Vánoční stromky mají být podle Vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění odpadu na území Statutárního města Opavy shromažďovány na stanovištích sběrných nádob na zbytkový komunální odpad. Odtud jsou Technickými službami Opava odváženy do areálu městského zahradnictví, kde jsou drceny štěpkovačem dřevní hmoty. Tyto štěpky jsou následně používány k mulčování keřových výsadeb v městě Opava. Odvoz vánočních stromků jsme zahájili po novém roce, hned ve středu 2. ledna, kdy se ale vyskytovaly zatím pouze ojediněle.

Největší nápor na odvoz je vždy druhý týden roku, kdy se této činnosti věnují dvě čety pracovníků, což je 6 zaměstnanců. V tomto nejexponovanějším období je odváženo cca 36 m3 denně. Následně bude odvoz pokračovat dle potřeby, předpokládáme až do začátku měsíce února. Celkem bývá odvezeno přibližně 500 mvánočních stromků.

Záměrně je na začátku uvedeno, že stromky mají být shromažďovány na stanovištích, neboť se najde bohužel spousty neukázněných občanů, kteří např. na sídlištích vyhodí stromek jen z okna, čímž nejen, že znečišťují veřejné plochy, ale také komplikují a prodlužují práci našim pracovníkům, kteří by se mezitím mohli věnovat jiným činnostem.

Martin Girášek, provozně-technický náměstek Technických služeb Opava s.r.o.