Schválený rozpočet fondu dopravy počítá s obchvatem Opavy

Upraveno: 03.02.2020
Schválený rozpočet fondu dopravy počítá s důležitými dopravními stavbami v Opavě, zejména pak se severním obchvatem města, nebo se stavbou Prodloužené Rudné. Rozpočet schválila Poslanecká sněmovna PČR.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 24. schůzi dne 21. prosince 2018 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019. Svým usnesením č. 427 tento rozpočet přijala. Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na klíčové dopravní stavby v Moravskoslezském kraji. Peníze jsou vyčleněny například na dokončení dálničního přivaděče Prodloužená Rudná, na výstavbu D48 Rybí – MÚK Rychaltice, I/58 Příbor – Skotnice, na východní část severního obchvatu Opavy, na severovýchodní obchvat Krnova, na obchvat Frýdku-Místku nebo na poslední úsek ze souboru tzv. „třineckých“ staveb - silnice I/68 Třanovice - Nebory. Dále jsou vyčleněny zdroje například na realizaci výstavby obchvatu Karviné nebo západní části severního obchvatu Opavy. Rozpočet dopravního fondu pro příští rok také zahrnuje finance na pokračování přípravy klíčových silničních staveb v západní části našeho regionu.

Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 a I/57