Sdružení podalo připomínky k vládnímu materiálu na tendr k východní části severního obchvatu Opavy

Upraveno: 23.02.2020

Ministerstvo dopravy České republiky předložilo ve druhé polovině července k meziresortnímu připomínkovému řízení materiál „Odůvodnění veřejné zakázky I/11 Opava, severní obchvat – východní část“. Toto připomínkové řízení bude ukončeno začátkem srpna tohoto roku.

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 považuje tento materiál za zásadní, proto k němu podalo zásadní připomínky. „V předloženém materiálu jsme identifikovali jednu chybu a několik drobných administrativně-technických nedostatků. Z těchto důvodů jsme se rozhodli uplatnit podněty, které snad budou resortem dopravy akceptovány,“ říká náměstek primátora a místopředseda Sdružení Josef Stiborský.

Podle jeho slov Sdružení velmi podrobně sleduje kroky ministerstva dopravy a jeho resortní organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci přípravy a realizace silničních staveb v západní části Moravskoslezského kraje.

Očekáváme, že po ukončení připomínkového řízení bude tento materiál předložen na jednání vlády. Po jeho projednání pak bude stát moci konečně vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele,“ dodává Josef Stiborský.

Samotné stavební práce se podle zástupců Sdružení budou odvíjet od toho, jak rychle a bezkonfliktně proběhne výběrové řízení a jaký bude objem financí na tuto, pro Opavu, klíčovou dopravní stavbu. „Netrpělivě čekáme, jaký bude návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok. V něm se jednoznačně ukáže reálné finanční krytí jednotlivých staveb v našem kraji nejen v roce 2016, ale i v letech následujících,“ dodává závěrem tajemník Sdružení Martin Dostál.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení