Nové vedení Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Upraveno: 30.06.2021

Dne 28. června 2021 se v Opavě uskutečnila 23. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání došlo, po ohlášené rezignaci předsedkyně Zdeňky Jordánové k datu 28. 06. 2021, k volbě nové členky předsednictva tohoto zájmového sdružení právnických osob.

Valná hromada na tomto zasedání zvolila novou členkou předsednictva Sdružení starostku obce Nové Sedlice paní Zuzanu Rohovskou, která se jeho právoplatnou členkou stala od 29. 06. 2021. Tu doporučila zvolit končící předsedkyně Sdružení Jordánová.

Členové předsednictva ještě ve starém složení, ze svého středu, v souladu se Stanovami, zvolilo nového předsedu a místopředsedu Sdružení.

Novým předsedou Sdružení byl zvolen Ing. Michal Jedlička, náměstek opavského primátora, novým místopředsedou se stal náměstek primátora města Ostravy Ing. Vladimír Cigánek, a to s účinností od 29. 06. 2021.

Členové Sdružení i jeho nově zvolené vedení poděkovalo za dlouholetou práci Zdeňce Jordánové. Ta pracovala pro Sdružení 20 let. Byla nejdříve řadovou členkou předsednictva, pak jeho místopředsedkyní a nakonec předsedkyní.

„Přebírám Sdružení od Zdeňky Jordánové v naprosto dobrém stavu. Jeho dlouhodobá činnost v západní části Moravskoslezského kraje je jednoznačně pozitivní. V procesu přípravy dopravních staveb si nevedeme špatně. Intenzivně spolupracujeme s ministerstvem dopravy, ŘSD, krajem, našimi poslanci a senátory a dalšími institucemi. Bez společného tahu na branku by nebylo možné účinně prosazovat zájmy západní části našeho regionu,“ říká nově zvolený předseda Sdružení Michal Jedlička.

Činnost Sdružení se, podle něj, odráží v naprosto konkrétních výsledcích. Podle nově zvoleného předsedy Sdružení Michala Jedličky jsou některé stavby již dokončeny, ostatní běží a další jsou ve vysokém stupni připravenosti.

Valná hromada Sdružení na tomto zasedání dále, mimo jiné, projednala zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2020, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Zástupci členských obcí, firem a pozvaných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechli aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57.

Dlouhodobou ambicí Sdružení je zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize má nastat v roce 2023.

V tomto směru už Sdružení podniká zcela konkrétní kroky.

 

Ing. Martin DOSTÁL, v. r.
tajemník Sdružení

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)