Sdružení má nového místopředsedu

Upraveno: 08.06.2022
Ilustrační obrázek

Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 má ve vedení nové jméno. Na jednání jeho 24. valné hromady 23. května 2022 v Opavě došlo k odvolání stávajícího místopředsedy Sdružení a člena Zastupitelstva statutárního města Ostravy Vladimíra Cigánka. Novým členem předsednictva se stal náměstek ostravského primátora pro dopravu Miroslav Svozil. Členové předsednictva poté Ing. Miroslava Svozila zvolili i novým místopředsedou Sdružení - jednomyslně a s účinností od 24. května 2022. 

„Chtěl bych poděkovat kolegovi Cigánkovi za práci pro naše Sdružení. Věřím, že s novým místopředsedou bude spolupráce stejně vynikající, jako s jeho předchůdcem,“ konstatoval po tomto volebním bodu předseda Sdružení a náměstek opavského primátora Michal Jedlička. Činnost Sdružení se, i v této komplikované době, odráží v konkrétních výsledcích. Podle Michala Jedličky jsou některé stavby již dokončeny, ostatní běží a další jsou ve vysokém stupni připravenosti.

Valná hromada dále projednala zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2021, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Po jednadvaceti letech činnosti Sdružení rozhodla valná hromada o zvýšení členských příspěvků.

„Rozhodnutí zvýšit členské příspěvky nebylo jednoduché a obzvlášť v této době. Vybírali jsme z několika variant. Nakonec jsme valné hromadě doporučili zvýšit členské příspěvky u obcí a měst o dvě koruny na sedm korun na obyvatele a rok, u firem pak o dva tisíce v závislosti na počtu zaměstnanců. Zvýšení je citlivé. Naše Sdružení tak bude mít dostatečné finanční zdroje, aby dál mohlo podporovat rozvoj dopravní infrastruktury v západní části našeho kraje,“ komentoval toto rozhodnutí předseda Jedlička.

Zástupci členských obcí, firem a pozvaných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechli aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. Dlouhodobou ambicí Sdružení je zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize má nastat v roce 2023. V tomto směru Sdružení podniká konkrétní kroky.

V neposlední řadě členové Sdružení schválili jeho vstup do Svazu stavebních podnikatelů Slovenska a naopak vstup tohoto subjektu do Sdružení. „Jsem rád, že tento krok naši členové podpořili. Na Slovensku se velmi intenzivně staví páteřní síť dálnic a silnic. Přístup našich slovenských kolegů je pro nás v mnohém inspirativní,“ říká závěrem předseda Sdružení a náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Ing. Martin DOSTÁL
tajemník Sdružení
(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)