Se zájemcem o SFC se bude dále jednat

Upraveno: 23.11.2019
Zastupitelé zrušili veřejnou soutěž na prodej dvoutřetinového podílu akcií Slezského fotbalového clubu a odročili návrh kupní smlouvy. Se zájemcem o koupi bude město dále vést přímé jednání.

V květnu vyhlásilo město, které je majoritním akcionářem Slezského fotbalového clubu Opava, a. s. (SFC), veřejnou soutěž na prodej dvoutřetinového podílu akcií této společnosti. Byla evidována jedna přihláška, a to od švýcarské společnosti TICC, GmbH, za kterou stojí čínský investor. Ta splnila veškeré podmínky zadané v soutěži s výjimkou zaslání kauce. Důvodem však byla zřejmě pouze technická chyba při převodu peněz a není zcela jasné, zda k pochybení došlo na straně města či zájemce. Proto hodnotící komise a následně i rada města doporučila zastupitelům zrušit veřejnou soutěž a s investorem vstoupit do přímého jednání. Rada města zároveň pověřila primátora Radima Křupalu, aby připravil návrh kupní smlouvy do termínu konání zastupitelstvu, aby zde mohl být návrh projednán.

Osobně jsem byl nabídkou příjemně překvapen. Podle mého je finančně velmi vstřícná a zajímavá. Kromě požadovaných 50 milionů, což byla stanovená minimální kupní cena, je její součástí dar klubu ve výši stomilionů korun.  Kromě toho se společnost zavazuje platit na provoz klubu dvacet milionů ročně při současném stavu, čtyřicet milionů za rok pak v případě postupu do první ligy tak, jak jsme požadovali ve veřejné soutěži,“ uvedl primátor.

Město se naopak v návrhu smlouvy zavazuje poskytovat klubu po dalších pět let finanční dotaci na činnost mládežnických družstev v maximální roční výši 10 milionů korun. Na úhradu nákladů za provoz, údržbu a běžné opravy fotbalového stadionu by pak mělo vynaložit maximálně 5 milionů ročně.

Zastupitelé na svém zasedání 19. června z výše uvedených důvodů veřejnou soutěž zrušili.  Návrh kupní smlouvy pak odročili.  Vedení města bude pokračovat v přímém jednání se zájemcem o koupi a požádá o vysvětlení některých nedojasněných otázek, zejména k osobě investora. K bodu prodeje podílu SFC se pak zastupitelé, pokud bude zájem investora trvat, vrátí na dalším zasedání.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí