Semafory ve městě čeká modernizace  

Upraveno: 09.04.2021
Ilustrační obrázek

Řada semaforů rozmístěných po slezské metropoli už dosluhuje a volá po modernizaci. Před dvěma lety se proto radní rozhodli nechat vypracovat projektovou dokumentaci k investiční akci s názvem Telematika. Po jejím zhotovení město zažádalo o dotaci z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Doprava. Tu se podařilo získat, pokrýt by měla 85 % způsobilých výdajů projektu.

Rekonstrukce se dotkne celkem šesti křižovatek, kde dojde k modernizaci světelných signalizačních zařízení a stožárů (SSZ) včetně kabelových rozvodů, koordinačních kabelů, zřízen bude i nový dispečink. Součástí díla jsou také stavební úpravy zpevněných ploch a chodníků. „Stávající signalizační zařízení na těchto místech jsou stará patnáct, dvacet i více let a jsou za hranicí životnosti. Není možné čekat, až nebudou provozuschopná či natolik poruchová, abychom riskovali bezpečnost řidičů a chodců,“ vysvětlil již dříve primátor Tomáš Navrátil.

S pracemi začne firma vzešlá z výběrového řízení v průběhu dubna. Celkově vyjdou na 34,5 milionu korun, což je téměř o 9,5 milionu méně, než byla předpokládaná cena. Realizace akce je rozdělena do dvou etap:

 I. ETAPA 

 

 Zahájení

    Ukončení

Dispečink SSZ

 04/2021

   max. 30. 9. 2021

Přechod Olbrichova – Lidická

 04/2021

   max. 30. 6. 2021

SSZ Olbrichova – Hradecká

 04/2021

   max. 30. 6. 2021

Výměna koordinačních kabelů – Olbrichova a Nádražní okruh

 04/2021

   max. 30. 9. 2021

SSZ Praskova – Nádražní okruh

 07/2021

   max. 30. 9. 2021

Výměna koordinačních kabelů – Praskova

 07/2021

   max. 30. 9. 2021

Zkušební provoz I. etapy

 od 10/2021

 

II. ETAPA 

 

 Zahájení

   Ukončení

SSZ Komenského – Nádražní okruh

 06/2022

   max. 30. 6. 2022

SSZ Těšínská – Komenského

 04/2022

   max. 31. 5. 2022

Těšínská x Komenského – komunikace

 04/2022

   max. 31. 5. 2022

Zkušební provoz II. etapy

 od 07/2022

 

Modernizace systému světelných signalizací na křižovatkách umožní plynulejší průjezd městem. „Nový systém bude mimo jiné umět zajistit i preferenční průjezd vozům integrovaného záchranného systému, tedy například sanitkám či hasičům. V rámci projektu budou na daných křižovatkách a přechodech pro chodce upraveny také signální a varovné pásy,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Jedlička.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí