Semafory ve městě čeká modernizace

Upraveno: 28.11.2019
Řada semaforů rozmístěných po slezské metropoli už volá po modernizaci. Radní proto zadali vypracovat projektovou dokumentaci, aby bylo možné zažádat o dotaci na zakoupení vnitřní technologie u semaforů na osmi křižovatkách a dvou přechodech.

Řada semaforů rozmístěných po slezské metropoli už dosluhuje a volá po modernizaci. Radní proto zadali vypracovat projektovou dokumentaci, aby bylo možné zažádat o dotaci na zakoupení vnitřní technologie u semaforů na osmi křižovatkách a dvou přechodech (jejich seznam a mapku najdete níže). „Stávající světlená signalizační zařízení na těchto místech jsou stará patnáct, dvacet i více let a jsou za hranicí životnosti. Není možné čekat, až nebudou provozuschopná či natolik poruchová, abychom riskovali bezpečnost řidičů a chodců,“ vysvětlil primátor města Tomáš Navrátil.

Žádost o dotaci je třeba podat do konce března. „Přihlásíme se do výzvy vyhlášené ITI ostravskou aglomerací, peníze budou čerpány z Operačního programu Doprava. Celkový obnos, který bude potřebný na realizaci daného projektu, budeme znát až po vyčíslení položkového rozpočtu, hrubým odhadem by však částka měla dosáhnout maximálně 40 milionů korun,“ uvedla náměstkyně primátora Hana Brňáková.

Odhadnout nelze ani výši případné dotace. Bude totiž záležet na počtu přihlášených projektů, mezi které se bude balík peněz rozdělovat. Pokud město dotaci nezíská, začne semafory modernizovat samo ze svých prostředků, v takovém případě by se postupovalo po etapách. “Moderní systém světelných signalizačních zařízení bude mimo jiné umět zajistit i preferenční průjezdu vozům integrovaného záchranného systému, tedy například sanitkách či hasičům. V rámci projektu by měly být na daných křižovatkách a přechodech pro chodce upraveny také signální a varovné pásy,“ uzavřel náměstek primátora Michal Jedlička.

Lada Dobrovolná 
Tisková mluvčí

Seznam míst, kde je plánována modernizace světelných signalizačních zařízení:

     1) Křižovatky:  

  • Nádražní okruh - Praskova  
  • Nádražní okruh - Hradecká     
  • Nádražní okruh - Komenského
  • Těšínská - Komenského     
  • Praskova - Sněmovní     
  • Praskova - Nákladní 
  • Těšínská - Jiráskova     
  • Vrchní - Ratibořská 

     2) Přechody pro chodce:

  • Tyršova
  • Lidická