Seminář ke 20. výročí práce s lidmi bez domova proběhl pod záštitou první náměstkyně primátora Pavly Brady

Upraveno: 17.02.2020

Ve čtvrtek 3. května proběhl ve výukovém areálu Slezské univerzity na Hradecké ulici odborný seminář nazvaný symbolicky „20 + 1“. Ten byl uspořádán k výročí založení Společenství křesťanské pomoci Samaritán, které před 21 lety začalo pomáhat lidem bez domova. Nad akcí převzala záštitu první náměstkyně primátora Pavla Brady, která hned na úvod semináře prezentovala Koncepci sociálního bydlení ve statutárním městě Opavě. Přednáška se setkala s velkým úspěchem posluchačů. Předsedkyní Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení paní MUDr. Milenou Černou byla koncepce označena za příklad velmi dobré praxe, která by mohla být návodem pro řadu dalších měst v České republice.

Konferenci zorganizovali společně Centrum sociálních služeb Armády spásy Samaritán, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity a Statutární město Opava.