Senioři opět usedli do lavic

Upraveno: 28.11.2019
Ve čtvrtek 7. února odstartoval již třetí ročník senior akademie pořádané městem Opava. Více než 4 desítky účastníků se budou každý čtvrtek setkávat v areálu magistrátu na přednáškách na nejrůznější témata a to až do 16 května.

Ve čtvrtek 7. února odstartoval již třetí ročník senior akademie, kterou město Opava pořádá pro občany starší 50 let. Slavnostního zahájení se zúčastnila první náměstkyně primátora Hana Brňáková, která všem popřála hodně štěstí při studiu. "Uvědomuji si, že tyto aktivity jsou pro seniory potřebné. Věřím, že nabyté vědomosti uplatní nejen sami ve svém životě, ale také je předají dalším svým vrstevníkům,"  řekla ve své úvodní řeči.

Více než čtyři desítky účastníků se budou každý čtvrtek setkávat v zasedací místnosti v areálu magistrátu na Krnovské ulici a to až do 16. května. „Postupně absolvují  14 přednášek, probírat se budou témata jako systém prevence kriminality, Šmejdi a jiní podvodníci, Sebeobrana, E-bezpečí, První pomoc, Prevence zadlužení  a řada dalších," uvedla Dagmar Polášková z odboru školství, která má akademii na starosti. Zároveň poděkovala  všem spolupořadatelům, kteří zajišťují  jednotlivé přednášky, tedy Městské policii Opava, místním organizacím Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a  Českého červeného kříže, Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, Sportovnímu klubu Policie ČR a oddílu sebeobrany Seitedo.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí