Senioři si mohou protáhnout tělo na nových cvičebních prvcích

Upraveno: 19.02.2020

Nejen senioři, ale zkrátka všichni bez rozdílu věku, kteří mají chuť dělat něco pro své tělo, mohou ode dneška využívat nových cvičebních prvků. Ty byly nainstalovány v areálu v blízkosti Seniocentra na Rolnické ulici.

Senioři bývají často opomíjeni a přitom právě tato skupina lidí, stejně jako např. mládež, si zaslouží, aby jí město nabídlo co nejširší škálu možností trávení volného času. Instalace herních prvků je tak dalším krokem k rozšíření volnočasových aktivit pro seniory, které pomáhají dříve narozeným udržet se v dobré kondici a zároveň podporují i jejich sociální integraci,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady s tím, že cvičební prvky obohatí jistě i nabídku turistických atraktivit města.

Otázkou pořízení herních prvků pro dospělé se náměstci města Pavla Brady a Dalibor Halátek začali zabývat už v průběhu roku 2011.Ve spolupráci s kondičním trenérem a předsedou sportovní komise Markem Vinárkem byly vybrány i vhodné série prvků. Marketingové šetření provedené loni v květnu pracovnicemi odboru sociálních věcí magistrátu mezi uživateli opavských klubů pro seniory, Domova Bílá Opava, Seniorcentra a posluchači Univerzity třetího věku Slezské univerzity potvrdilo, že je o tento druh aktivity i mezi seniory velký zájem.

Město v listopadu podalo žádost o příspěvek z nadačního fondu KIMEX. Z toho se nám podařilo získat 300 tisíc korun. Celá akce, tedy nakoupení a instalace outdoorových strojů s nerezovými prvky spolu se zkulturněním prostředí, kde byly osazeny, si vyžádala náklady ve výši přibližně 412 tisíc korun. Zbylých 112 tisíc bylo uhrazeno z městského rozpočtu,“uvedla k financování projektu Réka Struhár z odboru rozvoje města a strategického plánování. Opava se stala vůbec prvním městem v České republice, které realizovalo výstavbu hřiště pro seniory ve spolupráci s nadačním fondem KIMEX .

V rámci projektu Městské relaxační centrum Opava byly v areálu u Seniorcentra na Rolnické ulici nainstalovány herní prvky, které slouží k protažení horních i dolních končetin. Nechybí zde např. trenažér chůze, kormidlo pro procvičování ramenou, zad a paží či zádové masážní zařízení.

Během předběžného šetření vytipovali senioři dokonce i lokality, kde by herní prvky uvítali. Kromě zmíněného areálu Seniorcenta, kde jim nyní začaly sloužit, projevili zájem o osazení obdobných prvků např. také v Městských sadech.

Naší snahou je, aby takovéto plochy s cvičebními prvky pro dospělé postupně vyrostly i na dalších místech. Vše je to samozřejmě také otázka peněz, ale věřím, že toto je jakýsi první krok, na který budeme moci v brzké době navázat,“ uvedla na závěr náměstkyně Pavla Brady.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí