Setkání bývalých zaměstnanců města

Upraveno: 16.02.2020

Ve čtvrtek 13. října se uskutečnilo tradiční každoroční setkání bývalých zaměstnanců statutárního města Opava. Setkání se konalo v sále Modrá laguna a zúčastnilo se ho na 45 bývalých zaměstnanců. Setkání bývalých kolegů zahájil tajemník magistrátu města Opavy, Tomáš Elis.

Součástí letošního setkání byla také návštěva nově opraveného kostelu sv. Václava. Zájemci si tak mohli prohlédnout rekonstruované prostory nejen samotného kostela, ale také Moravské kaple, Dominikánské kaple s restaurovanými vzácnými gotickými, renesančními a barokními freskami i prostory nově upraveného Domu umění.