Školákům chybí zázemí pro sportování

Upraveno: 05.03.2020
Základní škola Englišova, která nabízí pohyblivě nadaným dětem možnost navštěvovat výběrové sportovní třídy, se dlouhodobě potýká s nevyhovujícím zázemím pro výuku tělesné výchovy. Řešením by byla výstavba nové sportovní haly.

Základní škola Englišova, která je s počtem 730 žáků nejpočetnější školou v Opavě, se dlouhodobě potýká s nevyhovujícím zázemím pro výuku tělesné výchovy.  Škola přitom mimo jiné nabízí pohyblivě nadaným dětem možnost navštěvovat výběrové sportovní třídy, místní mladí atleti své kvality pravidelně dokazují skvělými výkony v celorepublikových soutěžích. Řešením by byla výstavba nové sportovní haly.

Výuka nyní probíhá v tělocvičně na Tyršově stadionu a v prostorách Městské víceúčelové haly, což je náročné na časový rozvrh a na náklady spojené s přejezdem. Tato výpomoc nestačí, v malé stávající školní tělocvičně musí probíhat vyučování několika tříd najednou. S ohledem na předpokládaný nárůst počtu žáků se dostávám do problémů se zajištěním kvalitní sportovní výuky, což by nová sportovní hala vyřešila,“ vysvětluje ředitel ZŠ Englišova Jan Škrabal.

Město se proto rozhodlo na vybudování haly nechat zpracovat architektonický návrh, který by měl řešit nejen užitnou, ale i estetickou podobu stavby. Hala by měla vyrůst přímo v areálu základní školy, v optimálním případě by s ní měla být stavebně propojena. Její součástí by měla být i krytá běžecká šedesátimetrová dráha. 

Oslovili jsme 3 zpracovatelské týmy, abychom mohli architektonické, dispoziční a konstrukční řešení posoudit variantně,“ říká hlavní architekt města Petr Stanjura a dodává, že součástí návrhů, které by měly být hotovy do konce dubna, bude také orientační propočet nákladů na výstavbu.

Lada  Dobrovolná
Tisková mluvčí