Školení členů pracovních skupin v rámci aktualizace Strategického plánu

Upraveno: 20.02.2020

Statutární město Opava připravuje aktualizaci svého strategického plánu a to v rámci projektu „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy“, (registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00090), která je spolufinancována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu.

Ve dnech 4. – 5. 10. 2013 proběhlo ve Starých Těchanovicích, v areálu Davidova mlýna školení členů pracovních skupin (zastupitelé a pracovníci Magistrátu města Opavy, externisté), které bylo zaměřeno na získání základního přehledu o metodice strategického plánování, seznámení se s výsledky ukončených dotazníkových šetření mezi cílovými skupinami projektu a revizí plnění současného strategického dokumentu města vč. tzv. nulové varianty rozvoje města.

Mimo proškolení jednotlivých členů pracovních skupin, kteří se budou podílet na aktualizaci strategického plánu, došlo také k tvorbě swot analýz k jednotlivým prioritním oblastem rozvoje města Opavy s kterými bude v rámci aktualizace strategického plánu v jednotlivých pracovních skupinách nadále pracováno.

Lze předpokládat, že finální dokument aktualizovaného strategického plánu Statutárního města Opavy bude k dispozici v září 2014.

 

Publikováno dne 7.10.2013