Školka v Malých Hošticích dostala třídu navíc

Upraveno: 26.06.2024
Ilustrační obrázek

Získat jednu třídu navíc a možnost přijetí o 28 dětí více, než dosud. To byl hlavní záměr rozšíření objektu Mateřské školy v Malých Hošticích, který město realizovalo v uplynulých měsících. Rekonstrukce se uskutečnila ve dvou etapách – v té první, ukončené s koncem loňského roku se jednalo o stravovací provoz a výdejnu jídel. Ve druhé, dokončené před několika týdny, pak o vytvoření nové prostorné třídy v 1. patře, jejího zázemí, vstupní prostory, ale i opravu přípojek vody, splaškové kanalizace, stavbu nové akumulační jímky a úpravu venkovních ploch či nový herní prvek v zahradě.

„K přístavbě jsme využili originální dřevostavbovou konstrukci, která má výborné tepelně izolační vlastnosti a tím i menší energetickou náročnost. Tu nám architekti navrhli, jak se říká, na míru právě pro malohoštickou školku s přímým propojením přes terasu na školní zahradu, kam přirozeně navazuje i dřevěné obložení prostoru,“ upozornil náměstek primátora Vladimír Schreier, který byl i jedním z těch hostů, kterým zdejší děti zazpívaly a zatančily při slavnostním otevření nových prostor. 

Celková investice města do projektu „Rozšíření kapacit MŠ Malé Hoštice, Opava“, CZ.06.04.01/00/22_020/0003791 byla 
17,3 milionu Kč v rámci stavebních úprav a 1,6 milionu Kč v rámci vybavení pro hernu, šatny a zázemí. Na projekt byla získána dotace z fondů EU ve výši 15,8 mil Kč.

Už dnes v Malých Hošticích vědí, od září budou mít plno, protože zájem o umístění dětí právě sem zcela naplnil novou kapacitu 78 přijatých dětí.

Martin Kůs, tiskové oddělení