Skončil letošní ročník senior akademie

Upraveno: 18.08.2021
Ve čtvrtek 3. května proběhlo slavnostní ukončení II. ročníku senior akademie pro občany starší 50 let. Zapojilo se celkem 45 seniorů s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti.

Statutární město Opava otevřelo začátkem února II. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Celkem 45 seniorů a seniorek navštěvovalo každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti.

Účastníci absolvovali celkem 13 přednášek s následujícími tématy: Systém prevence kriminality v ČR a v Opavě, Stáří bez nehod, Šmejdi a jiní podvodníci, S čím je možné obrátit se na sociálního pracovníka na obci, Kdy se stáváme obětí, První pomoc, Sebeobrana, Život v domově pro seniory, E-bezpečí, Paměťové techniky a psychologie vztahů, Prevence požárů, Příležitost dělá zloděje a Domácí násilí na seniorech.

Ve čtvrtek 3. května proběhlo slavnostní ukončení, kterého se kromě absolventů zúčastnili také významní hosté, bez jejichž přispění by celá akce nemohla být realizována a kteří ve svých projevech vyjádřili všem účastníkům především svůj obdiv a také přání, aby nabyté znalosti a dovednosti zůstaly pouze v preventivní rovině. Pozvání přijali: Josef Stiborský, náměstek primátora, Peter Horváth, ředitel Městské policie Opava, plk. Kamil Pastuszek, ředitel územního odboru Opava HZS MSK, npor. Tomáš Martínek, vedoucí Obvodního oddělení Opava, policie MSK a Zuzana Mikulová Gavendová, ředitelka oblastního spolku ČČK Opava. Na závěr obdržel každý absolvent osvědčení a tematicky zaměřené dárky v podobě osobního alarmu, bezpečnostního dveřního řetízku, dveřního kukátka a reflexní tašky. Příjemná atmosféra celého odpoledne byla doladěna malým pohoštěním v podobě kávy a voňavých koláčů.

Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na průběh celé senior akademie bychom v realizaci rádi pokračovali i v dalších letech.

Dagmar Polášková
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality