Slavnostní otevření silnice I/11

Upraveno: 23.02.2020

 

Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje v úterý 13. října za účastí generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy silnici I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava, Ostrava. Řešený úsek silnice I/11 je součástí výhledové trasy Opava – Ostrava, přičemž stávající silnice I/11 bude následně převedena do nižší třídy.

Předmětem stavby byla přeložka silnice I/11 do nové trasy, která zkapacitnila řešený úsek a převedla dopravu z průjezdního úseku Hrabyní, Velkou Polomí a Josefovicemi. „Realizací přeložky silnice do nové trasy v kategorii S 22,5/80 došlo ke změně významu stávající silnice, která bude plnit funkci dopravně obslužnou pro místní dopravu. Převedením provozu dojde ke zklidnění v bývalých průjezdních úsecích silnice I/11, a tím i ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zlepšení životního prostředí v těchto obcích,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Silnice I/11 Opava – Ostrava – Slovenská republika tvoří hlavní silniční tah severní Moravy a současně ji propojuje se Slovenskem v Mostech u Jablunkova. Z hlediska dopravního bude mít význam jako komunikace dálková mezinárodního i vnitrostátního charakteru. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie ve výši 85% způsobilých výdajů projektu je poskytován v rámci Priority 4 „Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“.

I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Oprava, Ostrava

Hlavní trasa:

délka: 9750 metrů

kategorie: S 22,5/80

plocha vozovek: 219 375 m2

počet stavebních objektů: 122

objednatel: ŘSD ČR

zhotovitel: Sdružení / Lazce 2008 EUROVIA CS, a.s., Skanska a.s, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

cena stavby dle smlouvy: 3 622 259 980 Kč (bez DPH)

Ing. Jan Rýdl

tiskový mluvčí ŘSD

jan.rydl@rsd.cz