Slezská magistrála se dnes dočkala slavnostního otevření

Upraveno: 19.02.2020

Páteřní cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošicemi, byla v poslední květnový den slavnostně otevřena. Zásluhu na tom má nejen samotná Opava, ale také město Krnov a obce Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice.

Symbolickou pásku přestřihli krátce po 13. hod na odpočívadle u kapličky ve Skrochovicích primátor Opavy Zdeněk Jirásek, starostka Krnova Alena Krušinová a ministr dopravy Zbyněk Stanjura.

"Projekt vybudování cyklostezky byl připravován již od roku 2002V tomto období byla vypracována vyhledávací studie a studie proveditelnosti z programu PHARE CBC 2000“, uvedl Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice.

Na tyto dokumenty navázalo v letech 2004 až 2005 vypracování dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení. O samotném umístění této stavby bylo rozhodnuto v dubnu 2005. Stavebního povolení se cyklostezka dočkala následující rok v květnu. O dva roky později bylo toto povolení prodlouženo o dalších pět let.

Samotná výstavba byla nakonec zahájena na konci léta 2010. Postupně probíhaly stavební práce na území všech obcí, kterými trasa prochází. Jako první byl vybudován úsek mezi Krnovem a Úvalnem.

„Jednalo se o velmi náročnou liniovou stavbu. Při její přípravě i následné realizaci fungovala spolupráce mezi Opavou jako investorem, zhotovitelem společností Strabag a starosty obcí na trase cyklostezky,“ vysvětlil primátor města Opavy Zdeněk Jirásek a dodal:

Tato cyklostezka se stala významnou tepnou západní části Moravskoslezského kraje. Měří třiatřicet kilometrů a patří k nejdelším na Opavsku“.

Trasa cyklostezky více méně kopíruje tok řeky Opavy a její povrch je převážně asfaltový. V některých lokalitách však použití asfaltu nebylo možné, v takových místech je povrch zhotoven z materiálu blízkého přírodě.

Celkové náklady na stavbu cyklostezky se vyšplhaly na 66,6 milionu korun, na spolufinancování se podílela z 85 % Evropská unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. O zbývající finance se podělila města a obce na její trase.

„Největší díl financí nesla Opava s Krnovem, malé obce se podílely symbolickou částkou dvacet tisíc korun. Byl to výraz solidarity dvou velkých měst s malými obcemi. Tak velká investice by byla nad jejich finanční možnosti,“ konstatoval náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.

Kolaudační řízení bylo bohužel komplikované. Proto nabylo právní moci až v podzimních měsících loňského roku. „S ohledem na nepříznivé počasí v té době bylo rozhodnuto, že k slavnostnímu otevření dojde až na jaře roku 2013, původně se počítalo s březnem. Daný záměr však zmařila dlouhá zima, nakonec tedy z klimatických důvodů došlo až na stanovení tohoto květnového termínu,“vysvětlil náměstek Halátek.

Vybudování dané cyklostezky by mělo přispět k dalšímu rozvoji turistického ruchu v západní části našeho kraje. Její výstavbou došlo v neposlední řadě také ke zvýšení bezpečnosti a komfortu cyklistů, kteří se již nemusí pohybovat po frekventované silnici I/57.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 31.5.2013