Slovinský soubor Ingenium Ensemble v kostele svatého Václava

Upraveno: 27.11.2019
Opavský koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka letos patří vynikajícímu slovinského vokálnímu souboru Ingenium Ensemble. Koncert pod záštitou primátora města začíná 11. června v 19 hodin v kostele svatého Václava.

Opavský koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka letos patří vynikajícímu slovinskému vokálnímu souboru Ingenium Ensemble. Koncert, který je součástí také abonentní řady pro milovníky krásné hudby, se uskuteční v pondělí 11. června v 19 hodin v kostele svatého Václava.

Program vychází vstříc letošnímu 100. výročí vzniku samostatného Československa. „Propojení bývalých států Rakousko-Uherska nebylo jen politické a hospodářské, ale rovněž kulturní a umělecké. Vzájemné ovlivňování jednotlivých národních kultur na straně jedné a jejich co největší osamostatnění a originalita na straně druhé vytvořily obrovskou, velmi barevnou mozaiku, která má však určité sjednocující prvky,“ uvedl kulturní dramaturg města Petr Rotrekl.

Slovinský soubor Ingenium Ensemble si dal za cíl vytvořit tuto mozaiku z vokálních děl slovanských zemí. „Zadání je to krásné a festivalu, nesoucímu jméno Leoše Janáčka, který prosazoval slovanskou vzájemnost a oslavoval ji v mnoha svých dílech, velmi blízké,“ doplnil Petr Rotrekl. Program je o to zajímavější, že jde o historický průřez slovanskou vokální hudbou od 16. století po současnost.

Ingenium Ensemble je smíšený vokální soubor ze slovinské Lublaně tvořený šesti mladými zkušenými zpěváky, z nichž jsou čtyři sourozenci. Soubor byl založen v roce 2009 a do té doby absolvoval koncerty v řadě zemí Evropy a sklízel úspěchy na mnoha zahraničních vokálních soutěžích. Soubor většinou provádí renesanční madrigaly a moteta, úpravy slovinských lidových písní a nové současné skladby zkomponované mladými slovinskými autory. Velký důraz klade především na výsledný zvuk a přednes.

Koncert probíhá pod záštitou primátora města Opavy Radima Křupaly a jeho excelence Leona Marca, velvyslance Slovinska v České republice.