Sociální služby se prezentovaly na Horním náměstí

Upraveno: 23.02.2020

Letošní jubilejní 10. ročník Dne sociálních služeb v Opavě proběhl 17. června od 10 do 16 hodin na Horním náměstí.

Cílem této akce bylo široké veřejnosti přiblížit poskytovatele sociálních a souvisejících služeb, na které se lze v případě potřeby obrátit.

Informace o poskytování těchto služeb na náměstí letos nabídla více než dvacítka poskytovatelů z Opavy a okolí. Návštěvníci akce si mohli také zakoupit výrobky chráněných dílen. Připraven byl bohatý doprovodný program, v němž vystoupila řada hudebních a tanečních talentů. Mezi nimi byli kromě amatérských a profesionálních skupin a souborů také uživatelé místních sociálních služeb. Vystoupily mažoretky AMA, děti ze ZŠ a PŠ Slezského odboje, uživatelé sdružení ANIMA VIVA, žáci ZUŠ Václava Kálika, taneční soubor Bachtale čhavore, zazpíval mladý nadaný zpěvák Miroslav Macáš a zahrála kapela Gipsy Rebels,“ vyjmenovává koordinátorka komunitního plánování Lucie Rybová a dodává, že slavnostního zahájení akce se ujal náměstek primátora Josef Stiborský.

Návštěvníci akce se každoročně nejvíce zajímali o možnosti kontaktu s poskytovateli sociálních služeb a o služby nebo aktivity, které nabízí. Ptali se, jak je mohou kontaktovat a kde sídlí. Tyto zájemce jsme odkazovali přímo ke stánku daného poskytovatele, pokud se účastnili Dne sociálních služeb, popřípadě jsme si domluvili schůzku na odboru sociálních věcí a samozřejmě jsme předávali také Katalog sociálních a souvisejících služeb na území města a Mapu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, kde jsou tyto informace obsaženy,“ popisuje koordinátorka.

V programu Dne sociálních služeb také ELIM Opava ocenil nejlepší dobrovolníky, kteří pracují zdarma déle než rok. Mezi nimi je například Eliška Mučková, která pracuje jako dobrovolnice v Siriu Opava. Karolina Zedníková pomáhá v psychiatrické léčebně, Nela Nevřelová se věnuje dětem v Siriu a v Azylovém domě pro matky s dětmi, Ondřej Smolen navštěvuje mentálně postižené v Marianu a předčítá dětem v Slezské nemocnici. Tomáš Urválek se věnuje dítěti ze sociálně slabé rodiny v programu Kamarád pro volný čas. Veronika Pavelková pomáhá v Siriu a také se věnuje dětem ve Čtyřlístku Opava. Alexandr Jovič pomáha v domově seniorů Sv. Zdislava. Ellen Dangová pořádá programy pro děti v Azylovém domě a pro mentálně postižené v Dolních Životicích a také v psychiatrické léčebně. Iveta Škubalová a Nikola Rajfová se věnují dětem v programu Kamarád pro volný čas. Michaela Skýpalová doučuje děti ze sociálně slabých rodin, Petra Schopíková také doučuje děti a navíc navštěvuje důchodce v Domově seniorů Bílá Opava. Vendula Šamlcová navštěvuje Čtyřlístek a také seniory v Bílé Opavě. Eva Bártová se zapojila druhým rokem do programu 3G třech generací, který propojuje rodinu, dítě a aktivního seniora. Jedná se o hlídání, doučování či doprovod menšího dítěte ze školy, na kroužky apod.