Společné cvičení dobrovolných hasičů

Upraveno: 03.02.2020
V úterý 27. září se v Brumovicích na vodním díle Pocheň uskutečnilo páté společné cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů ze západní části Opavska a Polska. Společně trénovali svou akceschopnost při mimořádných událostech.

V úterý 27. září proběhlo v Brumovicích na vodní nádrži Pocheň za příznivého počasí společné cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů ze západní části Opavska a jejich polských kolegů. V rámci pátého ročníku společného cvičení opětovně vyzkoušeli svou  akceschopnost při mimořádných událostech, zejména povodních.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů z Brumovic, Holasovic, Palhance, Vávrovic a Malých Hoštic společně s polskými kolegy z Gminy Branice a jejích místních částí Blisczyzce, Lewice, se na vodní nádrži Pocheň sešli popáté, aby si společně vyzkoušeli spolupráci při mimořádných událostech.

Tomuto společnému cvičení přihlíželi zástupci města Opavy, obcí Holasovice a Brumovice, jakož i polské Gminy Branice.

„Dobrovolné hasičské jednotky cvičily přenášení člunů na větší vzdálenosti a přípravu k jejich nasazení. Dále předmětem výcviku byla jízda hasičských člunů, vyhledávání utonulých osob, jejích záchrana, transport a první pomoc. V neposlední řadě byl předmětem cvičení pohyb člunů v neznámém terénu”, říká brumovický starosta František Kuča. Jeho obec byla letos hlavním organizátorem celého cvičení.

Cvičení se zúčastnilo několik desítek dobrovolných hasičů. „Dobrovolní hasiči z obou stran hranice opět předvedli, že jsou připraveni v případě problémů okamžitě zasáhnout”, dodala Martina Věntusová, pověřená vedoucí odboru kancelář tajemníka opavské radnice.

V pořadí již páté cvičení bylo realizováno po ukončení projektu Posílení akceschopnosti JSDH při povodních” spolufinancovaného Evropskou unií v rámci  v rámci Operačního programu Česká republika-Polská republika 2007-2013.

Tento společný česko-polský projekt koordinovalo od roku 2010 Statutární město Opava.

„Jsem velmi rád, že se toto, již v pořadí páté, společné cvičení povedlo, počasí nám tentokrát přálo. Spolupráce s polskou stranou je v naší příhraniční oblasti absolutně nezbytná a na velmi dobré úrovni. Chtěl bych poděkovat obci Brumovice za přípravu této akce, tak i jeho účastníkům”, uzavírá Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

V pořadí šesté, a to závěrečné společné cvičení v rámci tohoto projektu, proběhne opětovně v příštím roce.