Spolupráce se Světem techniky pokračuje

Upraveno: 08.12.2019
Město Opava bude i v dalších letech finančně podporovat Svět Techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Každý rok po dobu 5 let poskytne na provozování aktivit a rozvoj areálu 300 tisíc korun.

Město Opava bude i v dalších letech finančně podporovat Svět Techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Populárně naučné centrum je unikátní nejen architektonickým řešením, ale i svou náplní. Široké veřejnosti představuje zábavnou formou zajímavosti vědy, techniky a výzkumu a to za využití špičkového technického vybavení.

Projekt podpořilo město Opava jako jedno z prvních v Moravskoslezském kraji již v jeho přípravné části.  V letech 2010 až 2012 účelovou dotací v souhrnné výši 1,5 milionu, v dalších pěti letech pak každoročně částkou 250 tisíc korun. Smlouva o spolupráci na konci roku 2017 vypršela, zastupitelé proto rozhodli o prodloužení spolupráce. Schválili dohodu, na jejímž základě finanční podporu projektu ještě navýší.  Slezská metropole poskytne každý rok po dobu 5 let na provozování aktivit a rozvoj areálu 300 tisíc korun.

Školy zřizované městem Opavou a to včetně škol mateřských mohou tak i nadále v rámci navázané spolupráce navštěvovat Svět techniky zdarma. „Školská zařízení tuto možnost vítají a hojně jí využívají.  V loňském roce technologické centrum navštívilo téměř 2200 žáků opavských škol,“ uvedla vedoucí odboru školství Andrea Štenclová. 

Základní myšlenkou projektu technologického centra je zvýšení prestiže vědy a výzkumu, změna přístupu veřejnosti k technickým oborům a jejich popularizace. "Svět techniky probouzí v dětech zájem o technické vzdělávání a technické obory, což je velmi důležité, protože tato oblast středoškolského a vysokoškolského vzdělávání dnes bojuje s nedostatkem uchazečů," dodala Štenclová. 

Projekt vznikl za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu České republiky. Kromě Opavy na jeho provoz přispívají i další města v kraji. Na ploše 14 000 metrů čtverečních zde pro návštěvníky vyrostly čtyři světy s trvalými expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi jsou Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Ten je rozlohou největší, zabírá celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou hrát, objevovat i odpočívat. Společným jmenovatelem všech světů je poznávání prostřednictvím zábavy a hry, bez nudných učebnic plných čísel. Nabídku rozšiřuje 3D kino a Divadlo vědy -Show & Demo.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Další tisková zpráva k tématu zde