Spor brání dodání nádob na bioodpad

Upraveno: 08.12.2019
Město stále nezná termín rozvozu nádob na biologický odpad, o které si obyvatelé Opavy i městských části v uplynulých měsících zažádali. Námitka firmy, která neuspěla ve výběrovém řízení, se stále řeší.

Město stále nezná termín rozvozu nádob na biologický odpad, o které si obyvatelé Opavy i městských části v uplynulých měsících zažádali. Společnost, která neuspěla v prvním kole výběrového řízení, totiž podala podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Ten sice vydal usnesení o zastavení řízení, v závěru odvolací lhůty však firma podala rozklad a nyní tak běží nové lhůty pro vyřízení celé záležitosti.  

Všem žadatelům se velice omlouváme, bohužel neumíme ovlivnit, za jak dlouho bude celá věc ukončena. Do konce řízení nám zákon neumožňuje podepsat smlouvu s uchazečem, který soutěž na dodávku bionádob vyhrál a je připraven je městu dodat," vysvětlila mluvčí města Lada Dobrovolná.
V momentě, kdy bude magistrát znát výsledek řízení, bude občany informovat prostřednictvím webových stránek a Hlásky. Předešlá tisková zpráva k danému tématu zde.