Spouštíme hlasování o největších problémech Opavy

Upraveno: 28.01.2020
Jakými problémy by se měla zabývat opavská radnice? Tuto otázku jsme položili občanům, kteří počátkem června přišli na další ročník Fóra Zdravého města. Hlasovat můžete od 15. června do 31. července.

Váš hlas může ovlivnit, co se ve městě změní

Jakými problémy by se měla zabývat opavská radnice? Tuto otázku jsme položili občanům, kteří počátkem června přišli na další ročník Fóra Zdravého města. Jako tradičně i letos se konalo v Kulturním domě Na Rybníčku. Přítomní spolu se zástupci Opavského zastupitelstva dětí a mládeže vybrali celkem 17 problémů, o kterých teď bude veřejnost hlasovat. „Jsme rádi, že přišlo hodně lidí, kterým není lhostejné, jak se v Opavě žije. Zájem občanů podílet se na rozvoji našeho města roste, což dokázala jak účast na Fóru, tak třeba i nedávné Nápady pro Opavu,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek. 

Příchozí debatovali s kompetentními úředníky u jednotlivých stolů na téma kultura, životní prostředí, sociální služby, bezpečnost, sport, či třeba doprava. „U každého tematického stolu vznikl seznam problémů a podnětů, o kterých se pak hlasovalo. Vznikl seznam, který ověříme veřejným hlasováním prostřednictvím Hlásky a webů Zdravého města Opavy a statutárního města Opavy. Ověřenými problémy, které dostanou nejvíce hlasů, se pak bude zabývat vedení města,“ vysvětlila koordinátorka Zdravého města Opava Veronika Bittová s tím, že každý občan bude mít dva hlasy, které může dát libovolnému problému ze seznamu. Hlasování prostřednictvím webu bude spuštěno v pátek 15. června, v Hlásce pak od 1. července. Hlasy můžete odevzdat do konce července. Kupóny z Hlásky můžete vhodit do připravených boxů, které budou umístěny v Turistickém informačním centru, v podatelně Hlásky, na recepci magistrátní budovy Krnovská 71C a na oddělení evidence obyvatel v budově na Krnovské ulici 71B.

Novinkou letošního Fóra byla pocitová mapa horka, na které přítomní zaznamenávali místa, na kterých je podle nich v létě příliš horko. Mohli také navrhnout, jestli by zde měla být zasazena zeleň či např. postaveny pergoly. Pocitová mapa horka je i na webu města, a to na adrese www.opava-city.cz/cz/horko.

Další informace najdete na webu www.zdravemestoopava.cz.

Abecední seznam projektů, které se ověří veřejným hlasováním:

 • Modernizace vybavení škol
 • Opatření ke snížení pocitu horka ve městě (zeleň, pergoly, přístřešky)
 • Upřednostnění elektronické komunikace úřadu s občany
 • Vybudování chodníku na Rolnické ulici v úseku ul. Hillova a zastávky MHD
 • Vybudování srozumitelného orientačního systému ve městě
 • Výsadba zeleně do sídliště Antonína Sovy, Kateřinky
 • Výstavba cyklostezky Hradecká - Horní hráz - splav
 • Výstavba parkourového hřiště pro děti
 • Vyšší podpora poskytovatelů soc. služeb ze strany SMO
 • Vytvoření nových webových stránek města
 • Vytvoření odpočinkové zóny pro mladé v interiéru Slezanky
 • Vytvoření smyslového chodníku pro bosou chůzi
 • Výuka cizích jazyků na školách rodilými mluvčími a zvýšení dostupnosti výměnných zahraničních pobytů všem žákům
 • Zatraktivnění parku Joy Adamsonové interaktivními prvky
 • Zřízení centra denních služeb a stacionáře pro zdravotně postižené
 • Zvýšení informovanosti veřejnosti o projektech EU
 • Zvýšení kapacity startovacích bytů pro mladé

Roman Konečný, tiskové oddělení