Stanovisko primátora k událostem ve Slezském divadle Opava

Upraveno: 23.02.2020

Od prvopočátku našeho působení ve vedení města bylo jasné, že bude potřeba v některých městských společnostech provést změny. A od začátku jsme věděli, že způsob fungování se musí změnit také v divadle. Uvážíme-li jak těžce bojujeme v rozpočtu města s každou korunou na mnohem zásadnější oblasti, jak jsou potlačeny kapitoly rozvoje města, jak minoritní je oproti divadlu podpora jiných kulturních oblastí. V tomto světle si musíme všichni uvědomit, jak výsostné postavení má divadlo. Dostává třikrát více než město poskytuje na sociální služby a jen o něco méně než do oblasti školství, které je absolutním pilířem naší existence. Každý den spolkne divadlo přes 180 tisíc korun! Je naprosto logické a oprávněné se ptát, jak takovou situaci řešit a vyžadovat změny. Stejně tak musím konstatovat, že od počátku jsme v klubu ANO nebyli přesvědčeni, že změna ředitele divadla je nevyhnutelná a uvažovali jsme o všech alternativách.

Analýzou situace se zabýval náměstek Dalibor Halátek, který má tuto oblast v kompetenci, a mohu zde konstatovat, že dostal naši podporu, a že ji má i nyní. Výběrové řízení ukázalo, že Karel Drgáč je vhodným kandidátem s dostatečným odborným zázemím. Očekávali jsme, že jeho nástupem může dojít i k nepopulárním krokům. Stejně tak jsme očekávali, že v duchu divadelních tradic budou své konflikty řešit zaměstnanci a nespokojení umělci převážně skrze média a otevřené dopisy. Netěší mě to, ale respektuji nastalou skutečnost. V rámci uklidnění situace však protestující vyzývám ke konstruktivnímu dialogu.

V duchu celé nastalé situace vydávám toto prohlášení. Změna ředitele divadla byla uskutečněna s nejlepším vědomím a svědomím. Jako primátor města Opavy zásadně odmítám reagovat na anonymní oznámení a odmítám diskutovat o problému přes média. Pan ředitel Drgáč dostal zadání, jehož kontrolou jsem pověřil příslušného náměstka. Vnímám nicméně situaci jako vyhrocenou a hodlám se jí nadále pečlivě zabývat. Avšak bez divadelních vložek, jasně a věcně. Pokud se potvrdí, že ředitel Drgáč není kompetentní vést divadlo a splnit zadání, bude ze své pozice odvolán a na pozici bude vypsáno nové výběrové řízení. Takový slib mohu nyní veřejně deklarovat. Vyzývám tímto všechny strany ke klidu. Rozhořčené divadelníky k tomu, aby své argumenty podepřeli odpovídajícími důkazy a místo médií je adresovali přímo mě a příslušnému náměstkovi. Rada města se jimi bude vážně zabývat.

Martin Víteček, primátor Opavy