Stanovisko valné hromady k odvolání ředitele MDPO

Upraveno: 18.02.2020

Rada města Opavy se dnes v působnosti valné hromady Městského dopravního podniku sešla k projednání odvolání ředitele MDPO Hynka Woitka. Toho z funkce odvolalo představenstvo MDPO 1. října.

Účelem svolání valné hromady bylo získání podrobnějších informací jak ze strany bývalého ředitele Woitka, tak i ze strany představenstva o důvodech, ale také o způsobu a průběhu odvolání.

Valná hromada se jednoznačně shodla, že vidí důvody předložené představenstvem jako dostatečné k odvolání ředitele, nicméně se jednomyslně neztotožnila se způsobem odvolání. Přestože někteří členové rady tento způsob označili za manažerské pochybení představenstva, většina se shodla na tom, že šlo o právně zcela čisté a v dané situaci nezbytné řešení. Ačkoliv byla navržena i varianta odvolání představenstva MDPO, rada tento návrh neodsouhlasila.

Radní uložili představenstvu na uvolněné místo ředitele dopravního podniku uskutečnit řádné výběrového řízení.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí