Stanovisko vedení města k výběrovému řízení na zhotovitele díla SILNICE I/11, SEVERNÍ OBCHVAT – ZÁPADNÍ ČÁST – DÚR

Upraveno: 16.02.2020

Počátkem letošního roku se objevila zpráva o údajném rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic z loňského roku o odložení obchvatu Opavy až na rok 2025. Dále se v médiích objevil názor, že slezská metropole obchvat dohledné době vůbec nepotřebuje.

„Tyto informace se naprosto nezakládají na pravdě. V superstrategii exministra dopravy Bárty sice skutečně nebylo vůbec počítáno s realizací výstavby obchvatů Krnova nebo Opavy a jedenáctky mezi Ostravou a Opavou, vláda ani Hospodářský výbor sněmovny však tento materiál neschválily,“ vysvětluje opavský primátor Zdeněk Jirásek.

V současné době je na centrální úrovni platný pouze rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok a jeho střednědobý výhled na léta 2013–2014 a harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, který z tohoto rozpočtu a střednědobé predikce vychází.

V roce 2009 nechal stát zpracovat hodnocení ekonomické efektivnosti všech tří staveb opavského severního obchvatu. „Ze zpracovaného investičního záměru jednoznačně vyplývá ekonomická efektivita a potřebnost výstavby všech těchto uvedených staveb,“ konstatuje primátor Jirásek a dodává: „Ministerstvo dopravy v listopadu téhož roku tento dokument schválilo. Bez jeho schválení by nebylo absolutně možné zadat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.“

Resort dopravy společně s Ředitelstvím silnic a dálnic počítal s tím, že příprava západní části severního obchvatu bude realizována v letech 2010–2013. Ekonomická krize a následné škrty však tomuto plánu zabránily.

Nové vedení města vzešlé z posledních komunálních voleb tak stálo před zásadním rozhodnutím. „Měli jsme v podstatě tři možnosti: nedělat vůbec nic, za což bychom byli oprávněně kritizováni, nebo marně žádat stát o peníze, které nemá. Poslední možností bylo státu pomoci ze strany města nebo kraje,“ argumentuje opavský primátor.

V minulém období Opava postupovala naprosto stejně. Příkladem je financování dokumentace pro územní rozhodnutí u východní části severního obchvatu města v roce 2002. Tuto dokumentaci financovalo město ze svého a následně ji převedlo bezúplatně na stát.

Dále byla vyslovena obava, že propadne vydané územní rozhodnutí. „Ze stavebního zákona vyplývá, že územní rozhodnutí platí dva roky. Investor však může s ohledem na technickou a finanční náročnost stavby požádat o platnost delší,“ dodává Jirásek.

Toto zákonné ustanovení stát vždy využil. Při vydání stavebního povolení na jakýkoliv stavební objekt již územní rozhodnutí zůstává platné.

„V souvislosti se změnou územního plánu provedenou v roce 2010 má stát předkupní právo na pozemky dotčené touto stavbou. Tím se významně může urychlit proces výkupů pozemků,“ doplňuje opavský primátor.

Vedení opavské radnice trvá na tom, že v rámci tendru na zhotovitele projektové dokumentace postupovalo transparentně a korektně. Čas na zpracování cenové nabídky byl dostatečně dlouhý.

Jeden z neúspěšných uchazečů však využil svého zákonného práva a podal podnět k přezkoumání tohoto tendru u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Bohužel již nyní je jasné, že se proces přípravy západní části obchvatu města prodlouží. A to je špatná zpráva pro naše občany, kteří na něj již několik let netrpělivě čekají,“ říká Pavla Brady, náměstkyně opavského primátora a členka hodnotící komise.

Zastupitelstvo města dne 27. února vzalo na vědomí informaci o průběhu tohoto výběrového řízení a podpořilo všechny aktivity, které povedou k urychlené výstavbě obchvatu Opavy.

„Jsem osobně rád, že opavští zastupitelé napříč politickým spektrem vyjádřili souhlas se všemi kroky, které byly doposud v této věci učiněny,“uzavírá primátor Jirásek.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Publikováno dne 28.2.2012