Startují Nápady pro Opavu, město na ně dá 1,5 milionu

Upraveno: 01.03.2021

Nápady pro Opavu slaví první půlkulatiny. Pátý ročník participativního rozpočtu, kdy občané sami navrhují co zlepšit, opravit či postavit ve svém okolí, startuje v půlce ledna. Na tyto projekty město vyčlenilo jeden a půl milionu korun. Oproti prvnímu ročníku se jedná o pětinásobek.

 „Jsem velmi rád i navzdory covidu, že Nápady pro Opavu se v roce 2021 dočkají svého pátého pokračování. Osobně považuji participativní rozpočet za jednu z možností, jak zapojit Opavany do rozhodování o veřejných prostředcích a rozvoje veřejného prostoru města Opavy. Věřím, že i podpora více projektů v každém ročníku je správnou cestou, jenž vytváří větší motivaci a tím pádem širší zapojení veřejnosti,“ řekl náměstek primátora Petr Orieščík s tím, že se na předložené nápady velmi těší.

Podmínky výzvy budou prakticky stejné jako v roce 2020, a to včetně částky, kterou město na projekty vyčlenilo. I v roce 2021 budou přihlášené projekty rozděleny na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ od 101 do 400 tisíc korun. Díky tomu uspěje více jednotlivých projektů.

Nápady situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad. Ten musí být veřejně přínosný a přístupný, musí ho podpořit aspoň 30 osob starších 15 let (oproti předchozím letům není potřebný jejich podpis), nesmí být v rozporu se strategickými záměry města, podporovat ekonomickou činnost, generovat zisk a nesmí generovat nepřiměřené provozní náklady. Na předložený nápad také nelze současně podat žádost o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města. Předkladatel může znovu podat návrh, který nebyl v loňském roce úspěšný.

Nápady, které se musí realizovat na majetku či pozemcích města, můžete předkládat od pátku 15. ledna 12 hodin do pondělí 1. března 12 hodin prostřednictvím webových stránek města www.opava-city.cz/napadyproopavu.

Hlasování o nápadech, které prošly všemi fázemi hodnocení, bude probíhat pouze elektronicky, a to na webových stránkách statutárního města Opava www.opava-city.cz v termínu od 1. června 12 hodin do 15. června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Město Opava zřídí v rámci Turistického informačního centra veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v rámci úředních hodin hlasovat lidé, kteří nemají přístup k internetu. 

Konečné výsledky budou zveřejněny ve středu 16. června ve 12 hodin na webu a sociálních sítích města.

Úspěšné projekty se budou realizovat od 1. července 2021 do 31. prosince 2022.

Video Nápady pro Opavu ke zhlédnutí zde.

Roman Konečný
Tiskové oddělení

Přehled realizovaných Nápadů pro Opavu

2017
 • Suché Lazce dětem – rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Suché Lazce
 • Vybudování hudební zkušebny Liptovská 21 

2018

 • Dětské hřiště ZŠ Opava, Englišova 
 • Dětské a workoutové hřiště v Suchých Lazcích
 • Úprava místní komunikace za vojenským splavem Opava-Kateřinky

2019

 • Zahrada dětem MŠ Čajkovského
 • Rozšíření fitness zóny v Městských sadech

2020

 • Vyšplhej si na své hnízdo
 • Taneční parket pod širým nebem (realizace jaro 2021)
 • Projekt integrace
 • Úprava parčíku (křižovatka Mlýnská a Ovocná ulice)
 • Mlžítka v centru města (realizace jaro 2021)
 • Bosá stezka s názvem Řeka