Stát poskytne peníze na obnovu památek na Opavsku

Upraveno: 23.02.2020

Ministerstvo kultury České republiky začátkem srpna letošního roku rozhodlo, že uvolní finanční prostředky na obnovu kulturních památek na Opavsku v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

V letošním roce byla mezi příjemce rozdělena částka 654 tisíc korun. „Dotaci definitivně získal kostel Nejsvětější Trojice v Raduni, opravena bude část bývalé vodárny u východního nádraží v Opavě, nové výmalby interiéru se dočká kostel sv. Petra a Pavla v Jaktaři. Opravena bude rovněž střecha hněvošického kostela sv. Petra a Pavla, zámek v Jezdkovicích se dočká výměny vrat a dveří a v areálu zámku ve Velkých Heralticích dojde k obnově historického oplocení,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek. Uvedený dotační program Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Statutárním městem Opava vyhlašuje už od roku 2008. „Od zahájení dotačního programu již bylo v opavském správním obvodu obnoveno 37 kulturních památek. Na obnovu památek za toto období státní rozpočet uvolnil částku 6,315 miliónů korun, nemalé prostředky ze svého vynaložili samotní vlastníci nemovitostí,“ dodává Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice, který tento program pro ministerstvo administruje. Stát tak již sedm let pomáhá s obnovou kulturních památek v naší části kraje.

 

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI

O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

„PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK PROSTŘEDNICTVÍM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ“

Žadatel

Památka

Název projektu

Výše přiděleného příspěvku

(v Kč)

Římskokatolická farnost Raduň

kostel Nejsvětější Trojice

Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni

100.000,00

Unicont Opava s.r.o.

vodárenská věž

Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže

125.000,00

Římskokatolická farnost Opava-Jaktař

kostel sv. Petra a Pavla

Výmalba gotického kostela sv. Petra a Pavla

100.000,00

Římskokatolická farnost Hněvošice

kostel sv. Petra a Pavla

Nátěr střechy dřevěného kostela sv. Petra a Pavla v Hněvošicích

104.000,00

Moravskoslezský kraj, zastoupen ZŠ, SŠ, ŠJ a Internátem Velké Heraltice, příspěvková organizace

ohradní zeď zámku Velké Heraltice

Obnova části oplocení v úseku s kovovým litinovým plotem v areálu zámku Velké Heraltice

125.000,00

Obec Jezdkovice

zámek

Výměna vrat a dveří, zámek Jezdkovice

100.000,00

Celkem

654.000,00