Stát vyňal loutkové divadlo z církevních restitucí

Upraveno: 21.02.2020

Církev československá husitská požádala v rámci církevních restitucí o vydání budovy loutkového divadla na Husově ulici, kterou považuje historicky za svůj majetek. Vedení opavské radnice je naopak přesvědčeno, že budova na restituční seznam nepatří, protože existuje prohlášení, podle kterého ji  mělo město, zastoupené Jednotným národním výborem, od husitů v roce 1949 koupit. V roce 1955 pak byla převedena na stát, který dům v současné době vlastní. Stát v uplynulých týdnech potvrdil, že žádost církve zamítl a budovu ze seznamu vyjmul.

„Jsme samozřejmě rádi, že k tomuto kroku došlo, nicméně to neznamená, že by již bylo o osudu budovy rozhodnuto. Církev má lhůtu tří let, kdy může celou záležitost rozporovat u soudu,“ vysvětlil náměstek primátora Daniel Žídek.

Město Opava i husitská církev podepsaly v uplynulých dnech deklaraci, ve které prohlašují, že obě strany preferují současné využití budovy. Tu má město v nájmu a provozuje ji Středisko volného času. Své zázemí zde mají kromě loutkového divadla také stanice mladých přírodovědců a turistů.

Církev již v minulosti avízovala, že pokud mu nebude budova vydána, hodlá se o ní soudit. Město doufá, že k tomuto kroku nedojde, pokud však ano, i ono je připraveno vstoupit do soudního sporu. 

Nyní je, jak se říká, míč na straně církve, musíme vyčkat na její rozhodnutí. Věřím, že padne co nejdříve, aby bylo konečně rozhodnuto, komu objekt patří a vlastník se mohl začít zabývat jeho rekonstrukcí, kterou už skutečně nutně potřebuje,“ uzavřel náměstek Žídek. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí