Stát začne jednat o financování divadel

Upraveno: 02.12.2020
Ilustrační obrázek

Stát prostřednictvím Ministerstva kultury kladně zareagoval na dopis Svazu měst a obcí ČR týkající se změny financování malých divadel, orchestrů a dalších menších kulturních souborů. Vznik dopisu iniciovalo město Opava. „Vážíme si dlouhé tradice, kterou má třeba naše Slezské divadlo. Chceme, aby pokračovalo i nadále. Není ale možné, aby ze zhruba 120 milionů korun, které provoz našeho divadla ročně stojí, platilo město skoro 100 milionů korun. Jsem proto rád, že ministr kultury chce jednat, jak tento systém změnit a více do něj zapojit stát a kraje,“ řekl primátor Tomáš Navrátil s tím, že už s ministrem kultury Zaorálkem jednal i osobně při jeho návštěvě Opavy.

Pro menší města je totiž neúnosné v současné ekonomické situaci vyvolané pandemií koronaviru dále tyto kulturní stánky financovat jako doposud. Například Opava v současné době dává na kulturu bezmála 15 procent svého celoročního rozpočtu města. K opavské iniciativě se prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR přidala i další města. „Současná situace je dlouhodobě neúnosná a koronavir celou situaci ještě zhoršil. A není to jen problém Opavy, ale prakticky všech měst, které kulturní domy financují. I přesto jsem velmi rád, že vedení města má shodu a bojuje za zachování tradice, kterou naše divadlo v rámci kulturně-společenského života v Opavě trvale symbolizuje. Jsem přesvědčený, že se nám skrze současné kroky, jenž vedení města podniká, podaří nastavit financování divadla tak, aby se divák mohl i po další léta těšit na kvalitní nabídku představení dvousouborového divadla,“ řekl náměstek primátora Petr Orieščík, který má kulturu na starost. „Vítáme proto, že ministr kultury na dopis reagoval pozitivně a chce jednat. Vícezdrojové financování městských divadel by totiž znamenalo, že tyto kulturní organizace by neležely na bedrech pouze městům, ale že by významněji přispěl i stát či kraje,“ uvedl Petr Orieščík.

Roman Konečný
Tiskové oddělení

Ke stažení