Stát zahájil tendr okružní křižovatky Vančurova – Krnovská

Upraveno: 23.02.2020

Ředitelství silnic a dálnic České republiky po letech příprav konečně zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby okružní křižovatky Vančurova a Krnovská. Vyplývá to z údajů zveřejněných v Informačním systému veřejných zakázek.

Tato dopravní stavba je v této části našeho města velmi potřebná. Všichni víme, jak obtížný je pro všechny řidiče výjezd z Vančurovy ulice na hlavní ulici Krnovskou,“ říká opavský primátor Martin Víteček. Podle jeho slov budou zástupci státu otevírat obálky už začátkem měsíce srpna. Součástí této zakázky je nejen výstavba samotné okružní křižovatky, ale také přeložky dotčených inženýrských sítí a rovněž demolice objektu bývalé mlékárny.

Předpokládaná cena díla je 17,1 miliónů korun. Očekává se však, že po provedeném výběrovém řízení bude cena této stavby nižší. Na její realizaci se bude kromě Státního fondu dopravní infrastruktury podílet z 20 % naše město a z 16 % společnost Benzina,“ dodává náměstek pro dopravu Josef Stiborský.

Podle dostupných informací z Ředitelství silnic a dálnic ČR by předmětná stavba měla být zrealizována do 6 měsíců od podpisu smlouvy.