Statut města Opavy prošel úpravami

Upraveno: 23.02.2020

Zastupitelé na svém pondělním zasedání schválili novou obecně závaznou vyhlášku týkající se Statutu statutárního města Opavy, která nahrazuje vyhlášku stávající.

Statut byl již značně zastaralý, posledních deset let se neměnil a neodpovídal tak potřebám městských částí.  Úpravy v novém statutu vyvstaly přímo z praxe starostů městských částí, bylo zde nutné zapracovat i změny v řadě zákonů a předpisů,“ vysvětlila předkladatelka návrhu, náměstkyně primátora Simona Bierhausová.

Opava má necelých 58 tisíc obyvatel, 12 % z nich žije právě v městských částech. Těch je celkem osm: Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce, Vávrovice, Vlaštovičky a Zlatníky.

Díky změnám ve statutu získají městské části více peněz do svých rozpočtů, v příštím roce půjde v součtu pro všechny o částku zhruba deseti milionů korun. Některé malé investiční akce, které byly doposud hrazeny z rozpočtu města, si tak nyní městské části uhradí z rozpočtů vlastních.

Nový statut zohledňuje každoroční daňové příjmy jednotlivých městských částí, vychází se v něm také z počtu obyvatel v dané části. Starostové tak mohou na základě sledování vývoje daňových příjmů mnohem lépe plánovat nakládání s financemi na další obdobím,“ vysvětluje dále Bierhausová.

Městské části nově dostali do své péče také pozemky a budovy, o které si zažádali. O ty se budou muset na jedné straně samy starat, na straně druhé jim mohou přinést do rozpočtu další peníze, protože například výnosy z pronájmu zůstanou v jejich kasách.

Nové znění statutu s výše jmenovanými i dalšími změnami, vstoupí v platnost v lednu příštího roku. Poté bude zveřejněno na webových stránkách města.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí