Stavba penzionu pro seniory byla slavnostně zahájena

Upraveno: 27.11.2019
Slavnostním poklepáním základního kamene byla 11. září zahájena stavba nového penzionu pro seniory v Opavě na Hálkově ulici. Stavba za bezmála 100 milionů korun bude hotova v lednu 2020.

Slavnostním poklepáním základního kamene byla 11. září zahájena stavba nového penzionu pro seniory v Opavě na Hálkově ulici. Symbolických kladívek se chopili primátor města Radim Křupala, jeho náměstci Martin Víteček, Josef Stiborský a Dalibor Halátek, oblastní ředitel zhotovitelské firmy Metrostav Marek Veselý, a neposlední řadě významný host, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Penzion IV bude dalším z penzionů spadajících pod příspěvkovou organizaci města Seniorcentrum Opava. Projekt počítá s výstavbou 52 malometrážních bytů v pěti nadzemních podlažích, z nichž 16 bude plně bezbariérových – pečovatelských. Všechny byty budou určeny primárně seniorům, pečovatelské se budou pronajímat ve zvláštním režimu pouze osobám v nepříznivé sociální situaci a se sníženou mírou soběstačnosti.

Česká populace stárne. Senioři většinou mají zájem, ať již z důvodů finančních či zdravotních, byty menších rozměrů s nízkými náklady, proto velice vítám tento projekt, který takový druh bydlení nabízí,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

Evidujeme neustálý převis poptávky po bytech, které seniorům poskytují domácí prostředí a zároveň umožňují využití pečovatelské služby. Bytů pro seniory je obecně nedostatek, Seniorcentrum je plně obsazenéProto jsem velmi rád, že výstavbou nového penzionu můžeme pomoci starším spoluobčanům bytovou otázku vyřešit,“ řekl primátor Radim Křupala.

Stavba za zhruba 100 milionů by měla být hotova v lednu roku 2020. Hrazena bude z městské kasy, dotaci ve výši 9,6 milionu korun získalo město z  Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí