Stavba silnice I/11 bude pokračovat

Upraveno: 16.02.2020

Stavba silnice I/11 bude pokračovat

Vláda ČR na svém zasedání dne 27. září 2011 schválila upravený „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014,“ který pro rok 2012 zvyšuje výdajový rámec o čtyři miliardy korun.

Byť je tento návrh rozpočtu fondu dopravy velký kompromis, i přesto budou moci pokračovat některé klíčové stavby v Moravskoslezském kraji. „Kromě výstavby Prodloužené Místecké v Ostravě, dálnice D47 na polskou hranici bude také pokračovat stavba klíčové silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou,“ říká předsedkyně Sdružení a první náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SOS pro Opavu).

„Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a našimi poslanci se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury, aby jedenáctka mezi Opavou a Ostravou byla spolufinancována z evropských fondů. Pro západní část Moravskoslezského kraje je to po sérii velmi špatných zpráv konečně jedna, na základě které se můžeme s optimismem dívat do budoucna,“ dodává viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a člen předsednictva Sdružení Pavel Vítek.

Podle vládou schváleného rozpočtu fondu dopravy bude v příštím roce na stavební práce uvolněno z národních zdrojů 300 mil. Kč, v roce 2013 to bude 500 mil. Kč a v roce 2014 bude uvolněno 200 mil. Kč. Evropské finance budou postupně uvolňovány v dalších letech.

„Schválený rozpočet fondu dopravní infrastruktury rozhodně není takový, jaký bychom si asi všichni přáli. V rámci možného se nám, v závislosti na objemu financí, podařilo uhájit pokračování klíčových dopravních staveb v západní části našeho kraje, a to není zrovna málo,“ říká místopředsedkyně Sdružení a starostka obce Hrabyně Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Vládou schválený rozpočet SFDI na příští rok počítá také s finančními prostředky na přípravu důležitých staveb jako jsou obchvaty měst. "Osobně jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit peníze také na východní část obchvatu města Opavy. Jeho příprava tak může v příštím roce nerušeně pokračovat" říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál, který vzápětí dodává: "Bude velmi záležet na rozhodnutí hospodářského výboru poslanecké sněmovny, které je pro nás klíčové. Vyhráno ještě není, vývoj nadále velmi bedlivě sledujeme."

Ing. Martin DOSTÁL, v. r.
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.: 553 756 402, 604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz