Stavební úpravy vnitrobloku Holasická, Grudova a Vítečkova by mohly být hotové do konce srpna

Upraveno: 16.02.2020

V průběhu května letošního roku započaly stavební práce v dalším vnitrobloku vymezeném ulicemi Holasická, Grudova a Vítečkova.

S plánovanými změnami se mohli zájemci z řad veřejnosti seznámit již na veřejné prezentaci projektu 4. května v prostorách radnice. Cílem realizace projektu s názvem „Revitalizace vnitrobloku ul. Holasická – Grudova - Vítečkova“, kde město Opava plánuje podat žádost o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu, je zlepšit kvalitu života obyvatel městské části Opava - Kateřinky a to prostřednictvím revitalizace panelové zástavby. V rámci projektu dojde k rekonstrukci pěších komunikací, rozšíření parkovacích ploch, zpevnění prošlapaných chodníčků v zeleni pomocí tzv. „šlapáků“, instalaci nových svítidel a především k obnově zeleně.

„V řešeném území je naplánováno vybudování klidové zóny ve formě zahrady, v jejímž prostoru bude zakomponováno pískoviště s dětským průlezkovištěm. U dvou dalších stávajících pískovišť, které zůstanou zachované, přibudou dětské herní prvky,“ uvedla Réka Struhár z odboru rozvoje města opavského magistrátu a dodala: „Prostor celého vnitrobloku bude, jak tomu bylo již u předešlých projektů zaměřených na revitalizaci kateřinského sídliště, dovybaven městským mobiliářem.“ Investiční náklady byly vyčísleny na více než 11 milionů korun. Stavební úpravy by mohly být hotové ještě do konce srpna.

Město doufá, že revitalizací získá daný vnitroblok na atraktivitě a zvýší se jeho estetická hodnota, čímž se stane příjemnou rezidentní čtvrtí pro všechny generace, která odpovídá současným požadavkům na bydlení a trávení volného času.