Strategie má pomoci zlepšit kvalitu ovzduší

Upraveno: 27.08.2020
Ilustrační obrázek

V roce 2017 se Opava připojila k projektu AIR TRITIA, jehož cílem je pomoci orgánům veřejné správy v oblasti řízení kvality ovzduší v regionech, které jsou ovlivňovány zdroji ze sousedních zemí.  Na projektu spolupracují čtyři kraje ze tří zemí: za Českou republiku je to Moravskoslezský kraj, za Polsko Slezské vojvodství a Opolské vojvodství a za Slovensko Žilinský samosprávný kraj. Projekt vznikl především z důvodu absence komplexního řešení kvality ovzduší, které by přesahovalo hranice jednotlivých států.

Kvalita ovzduší patří ke klíčovým a aktuálním problémům všech zemí, má zásadní vliv na kvalitu života a zdraví obyvatel. Je však stále řízena pouze na místní úrovni. Znečišťování ovzduší je přitom specifické svým přeshraničním přesahem. “Rozdílné emisní limity v jednotlivých zemích mohou vést ke konfliktům na úrovni právních sporů a to jak celonárodních, tak lokálních. Záměrem projektu AIR TRITIA je najít řešení pro zlepšení lokálního řízení kvality ovzduší a to zavedením nových nástrojů pro řízení a předpovědi znečištění, zpracováním strategií kvality ovzduší pro jednotlivé městské oblasti a vytvořením společné strategie všech zúčastněných. Cílem je také informace k dané problematice, podložené konkrétními expertizami a odbornými daty, lépe prezentovat směrem k veřejnosti,“ dá se vyčíst ze stránek projektu.

Jedním z výstupů projektu je Strategie řízení kvality ovzduší pro statutární město Opavu, jejíž součástí je i akční plán pro roky 2020-2024.

Pokud to řeknu velmi laicky, jsou věci, které ovlivnit můžeme a ty, jejichž řešení není v naší moci. Akční plán navrhuje opatření v oblastech, kde se dopady na ovzduší z naší strany regulovat dají,“ vysvětluje náměstek primátora Michal Jedlička a pokračuje: „Největším problémem Opavy, stejně jako každého města, které nemá dobudovanou síť obchvatů, je doprava. Smog je u nás z více než 70%  způsoben právě dopravou, svůj podíl mají samozřejmě také lokální topeniště a další zdroje, ale doprava je opravdu klíčová. A v této oblasti můžeme ovlivnit celou řadu věcí. Například plynulost průjezdu městem, proto jsme připravili projekt telematika, kdy bude modernizací semaforů na křižovatkách nastavena plynulejší doprava a plynulejší doprava znamená méně polétavého prachu. Můžeme se prostřednictvím sdružení I/11 – I/ 57 snažit o urychlení výstavby obchvatu. Můžeme ovlivnit snížení emisí, u vytápění to podporujeme např. formou kotlíkových půjček a dotací, u nemovitostí města jejich zateplením. Zelené střechy nám zase pomohou čistit vzduch od polétavého prachu a těch kroků může být celá řada“.

V akčním plánu se proto dají najít taková opatření jako je výstavba obchvatů měst, budování odstavných parkovišť,  výsadba zeleně a údržba vegetačních prvků v obytné zástavbě města či třeba podpora cyklistiky jako alternativního druhu dopravy.  Celou strategii včetně akčního plánu schválili letos v červnu zastupitelé.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí