Strážníkům budou od května v terénu pomáhat asistenti prevence kriminality

Upraveno: 19.02.2020

V rámci Městského programu prevence kriminality schválili radní zřízení dvou pracovních míst na pozici asistentů prevence kriminality. Projekt vznikl ve spolupráci s ředitelem Městské policie Opava, koordinátorkou prevence Městské policie, romskou poradkyní, manažerkou prevence kriminality a pracovníkem policie ČR, zabývajícím se problematikou sociálně znevýhodněných občanů.

Práce asistentů by měla přispět ke snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání, k prevenci rizikového chování v okolí školských zařízení a dětských hřišť na sídlištních a ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel zejména v sociálně ohrožených lokalitách. Jedná se především o městské ubytovny a lokality ulic Sadová, Myslivcova, Mostní a Rybářská, kde je zaznamenán nárůst sociálně nepřizpůsobivých občanů,“ uvedla manažerka prevence kriminality Statutárního města Opavy Dagmar Polášková.

V dubnu tohoto roku bylo vyhlášeno na post asistentů výběrové řízení, dva vítězní uchazeči poté prošli dvoudenním vzdělávacím seminářem. Od května by již měli působit v terénu.

Vybírali jsme u uchazečů, kteří žijí v sociálně ohrožených lokalitách nebo situaci v těchto oblastech velmi dobře znají. Jednou z podmínek přijetí byla totiž právě přímá vazba na tyto lokality. Asistenti nebudou v pozici strážníků ani čekatelů, pod vedením mentora z řad strážníků budou plnit zadané úkoly,“ vysvětlil ředitel Městské policie Milan Kokoř.

Asistenti budou sloužit v ohrožených lokalitách buď jednotlivě či ve dvojici na denních směnách s osmihodinovou pracovní dobou od pondělí do pátku. Jejich práce by se měla orientovat především na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku - například rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, prevenci sousedských sporů či rasově motivovaných sporů a extremistických projevů.

Soustředit se budou také na nálezy injekčních stříkaček nebo nezajištěná vozidla či obydlí. Dále budou dohlížet na dětská hřiště a otevřená sportoviště v daných lokalitách a upozorňovat na nedostatky jako jsou např. černé skládky či nesvítící veřejné osvětlení.

Mzda asistentů bude hrazena z dotace odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky s desetiprocentním přispěním města.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 27.4.2013