Středisko volného času slaví a vy můžete také

Upraveno: 28.11.2019
Středisko volného času v Opavě, které mimo jiné organizuje více než stovku zájmových kroužků, slaví už šedesát pět let od svého založení. K oslavám tohoto výročí je na třetí a čtvrtý lednový týden připraveno několik akcí pro děti i dospělé,

Středisko volného času v Opavě slaví už šedesát pět let od svého založení. Slavnostní otevření předchůdce Střediska volného času (SVČ) proběhlo již 31. prosince 1953 a jeho název byl Okresní dům pionýrů. Aby se děti měly kde scházet, zakoupilo město již v roce 1949 od církve československé budovu na Husově ulici č. p. 17. Právě v  této budově v  roce 1951 zahájilo svou činnost opavské Loutkové divadlo, které zde působí dodnes a o dva roky později byly zprovozněny zbývající prostory. Ty ale díky velkému zájmu dětí přestaly časem dostačovat, a tak se klubovny stěhovaly v  roce 1976 na  Jaselskou ulici. Původní budova pak prošla rekonstrukcí a  byly v  ní zřízeny dvě stanice odborných činností – Okresní stanice mladých turistů a Okresní stanice mladých přírodovědců. Ty byly později sloučeny v jednu, která se v roce 2005 stala součástí SVČ.

Tak významné výročí si nelze nepřipomenout, a tak třetí lednový týden věnujeme právě oslavám naší pětašedesátky. Pro naše příznivce- děti, dospělé i  pamětníky jsme připravili několik akcí, kde představíme především současnost našeho střediska,“ řekla ředitelka SVČ Soňa Wenzelová.

Od pondělí 21. do 25. ledna denně mezi 15 a 18 hodinou přivítá středisko zájemce o prohlídku prostor jak na Jaselské, tak Husově ulici. Kromě množství fotografií umístěných na panelech na chodbách budou lidé mít možnost se podívat také na práci členů zájmových útvarů. Na webových stránkách www.svcopava.cz najdou rozpis, kdy která skupina trénuje, pracuje a zkouší. „Zveme samozřejmě také pamětníky, kteří společně s námi mohou zavzpomínat, kam chodili jako děti,“ poznamenala Soňa Wenzelová.

Hlavní program je naplánován na čtvrtek 24. ledna, kdy v kině Mír proběhne koncert pojatý jako přehlídka souborů, které v rámci SVČ působí. Koncert se uskuteční v 17.30 hod., představí se např. bubenický orchestr, taneční a folklorní soubory nebo Klub Domino. Jistě největším lákadlem pro děti pak bude Narozeninový maškarní karneval konající se v neděli 27. ledna v Kulturním domě Na Rybníčku. „Od 15 hodin tady dostanou prostor všechny princezny, víly, kovbojové a  další maskovaní tanečníci. A všichni malí návštěvníci ochutnají pravý narozeninový dort,“ doplnila Soňa Wenzelová.

Znáte Středisko volného času?

O činnost Střediska volného času, které je zřízeno jako školské zařízení zájmového vzdělávání, se v Opavě dá zakopnout prakticky na každém kroku. Děti a jejich vedoucí pořádají nebo se alespoň spolupodílejí na přípravách stovek drobných akcí, ale stranou nezůstávají ani při přípravách těch největších – ať už jde o Den dětí, Den Země, Den stromů, tradiční folklorní festivaly Chodníčky k domovu a dětský festival Děcka, poče se hrač, ale také řadu sportovních soutěží, třeba in-line biatlon a mnoho dalších. Během prázdnin SVČ pořádá více než dvě desítky příměstských i  pobytových táborů. Na Husově ulici zase pracovníci SVČ zajišťují chod minizoo a Loutkového divadla, vodáckým aktivitám slouží loděnice v bunkru v  Městských sadech. Tím hlavním jsou však stále pro SVČ zájmové kroužky. V nabídce jich aktuálně najdete více než sto – od  tanečních, folklorních a  pěveckých až po plastikové modeláře, počítače, florbalisty, střelce, šachisty nebo přírodovědce. Každý týden do domečku na Jaselské ulici a na Husově ulici dochází bezmála 1000 zájemců z Opavy i okolí.

Anna Sotolářová
tiskové oddělení