Studentské dlouhodobé jízdenky od října jen na novou Odisku

Upraveno: 22.02.2020

Od středy 1. 10. 2014 je možno zakoupit dlouhodobé časové jízdné pouze na bezkontaktní čipovou kartu Odiska. Pokud jste držitelem stávající čipové karty MDPO, a. s., které je v záruční době (24 měsíců), máte nárok na vydání čipové karty Odiska zdarma. Odiska zdarma bude vydána pouze po předložení BČK v záruční době při podání nové žádosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. K žádosti o vydání Odisky je potřeba opět doloži aktuální potvrzení o studiu.