Studie pomůže s budoucím využitím Dukelek

Upraveno: 24.11.2019
Město nechává zpracovat architektonicko-urbanistický návrh na využití areálu bývalých Dukelských kasáren. Součástí studie, který by měla být hotová do konce listopadu, bude koncepce veřejné infrastruktury.

Město Opava, které je vlastníkem stěžejní ucelené plochy pozemků a budov v areálu bývalých Dukelských kasáren, chce připravit vhodné podmínky pro případné developery a investory v daném území. Hodlá se spolupodílet na koordinaci a vybudování páteřní technické a dopravní infrastruktury, té by předcházela demolice problémových nehodnotných budov, jako jsou například dřevěné garáže a odstranění další zátěže. Proto nyní nechává zpracovat studii, která bude řešit spodní a středovou část areálu, konkrétně od ulice Sokolovské po objekt nové montážní haly firmy Novus Bike. Ta čítá cca 6,6 ha z celkových 11,8 ha. Obsahovat by měla návrh funkčního a prostorového uspořádání bytových či polyfunkčních domů zejména v části nad historickými budovami a to v několika variantách.

"Nedílnou součástí studie bude koncepce veřejné infrastruktury, tj. dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Odpovědět by mohla i na otázku, jak využít historické budovy, aby se staly přirozenou součástí areálu," dodává hlavní architekt města Petr Stanjura.

Návrhy by měly být hotovy do konce listopadu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí