Své Nápady pro Opavu můžete přihlásit do konce února

Upraveno: 28.11.2019
Až do konce února můžete přihlásit své projekty do 3. ročníku Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu, prostřednictvím kterého můžete navrhovat, co postavit či opravit ve svém okolí. Město na projekty uvolnilo 1,2 milionu korun.

Třetí ročník Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu, prostřednictvím kterého mohou občané přihlašovat své projekty či o nich hlasovat, odstartuje počátkem ledna. Zastupitelé rozhodli o tom, že se částka uvolněná na projekty navýší na 1,2 milionu korun, což je oproti prvnímu ročníku čtyřnásobek. „První dva ročníky Nápadů pro Opavu ukázaly, že zájem Opavanů zapojit se do rozhodování při zvelebování našeho města roste. Přihlašují vesměs smysluplné projekty podle vlastních potřeb v lokalitách, kde žijí, tak, aby se jim tam žilo ještě lépe. A o to především v Nápadech pro Opavu jde. Jsem proto ráda, že se mi podařilo přesvědčit zastupitele o výraznějším navýšení částky určené právě na participativní rozpočet,“ uvedla první náměstkyně primátora Hana Brňáková, která před dvěma lety Nápady pro Opavu v našem městě prosadila.

Navýšení částky určené na projekty je jedinou zásadní novinkou. Jinak vše poběží jako v předchozích dvou letech. „Systém se osvědčil, ukázalo se, že občané mají zájem jak o přihlašování projektů, tak i o hlasování, proto v něm pokračujeme i v letošním roce,“ vysvětlila Hana Brňáková. Díky Nápadům pro Opavu vznikla ve slezské metropoli nová dětská hřiště, opravila se cesta u zahrádkářské kolonie poblíž Vojenského splavu či hudební zkušebna v Kylešovicích. Celkem bylo podpořeno 5 z 16 projektů. V prvním roce bylo vyčleněno 300 tisíc korun, v druhém pak došlo k navýšení z 300 na 700 tisíc korun.

A jak budou letošní Nápady pro Opavu probíhat? Od 7. ledna do 28. února můžete prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu www.zdravemestoopava.cz přihlásit svůj projekt. „K jeho podpoření potřebujete splnit několik podmínek. Musí být na pozemku či v budově patřící městu, musí být realizovatelný za částku max. 1,2 milionu korun do konce května 2020 a podání projektu musí podpisem podpořit 50 lidí,“ vysvětlila Veronika Bittová z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu. Do 30. dubna proběhne kontrola přihlášených projektů, zda vyhovují pravidlům, jsou realizovatelné a mohou postoupit do veřejného hlasování. To bude spuštěno 1. května a poběží celý měsíc. Na webu www.zdravemestoopava.cz budou představeny všechny projekty, kterým pak prostřednictvím jednoduchého formuláře můžete dát svůj hlas. Počátkem června budou vyhlášeny vítězné projekty. Realizovat se budou ty, které dostanou nejvíce hlasů a jejichž součet nepřesáhne 1,2 milionu korun.

Roman Konečný, tiskové oddělení